Jesteśmy nowoczesną szkołą, 

wciąż się rozwijamy, dobrze wpisujemy się w wymogi współczesności!

Wspiera nas doświadczenie i bogaty dorobek historii i tradycji: 
od 114 lat kształcimy i wychowujemy młodzież Żywiecczyzny.

Szczycimy się tytułami laureatów konkursów:

  

Stawiamy wysokie wymagania sobie i naszym uczniom, 
stwarzamy bezpieczną i przyjazną atmosferę sprzyjającą rozwojowi licealistów.

Proponujemy ciekawą ofertę edukacyjną.

Inspirujemy do działania. Służymy fachowością. Wspieramy uczniów.

Pracujemy efektywnie:
- rzetelnie przygotowujemy do egzaminu maturalnego, w którym osiągamy najwyższe wyniki wśród szkół powiatu żywieckiego,
- szczycimy się sukcesami uczniów w olimpiadach oraz w konkursach przedmiotowych najwyższego szczebla, umożliwiających zdobycie indeksu na wyższą uczelnię,
- rokrocznie mamy laureatów  Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z matematyki, z geografii i z fizyki oraz o Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej z chemii i z matematyki,
- mamy laureatów i finalistów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, laureatów i finalistów olimpiad historycznych, geograficznych, ekologicznych, filozoficznych i artystycznych,
- szczycimy się sukcesami naszych uczniów w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, rejonowym i wojewódzkim,
- współpracujemy z Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Jagiellońskim, ATH w Bielsku-Białej oraz Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku-Białej,
- prowadzimy klasy uniwersyteckie objęte patronatem Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego (wykładowcy tej uczelni prowadzą cykliczne zajęcia w szkole),
- organizujemy konkursy powiatowe, (np. Powiatowy Konkursu Literacki "SZUFLADA", Powiatowy Konkurs "Dla Niepodległej").

Rozwijamy zdolności i umiejętności naszych licealistów:
- oferujemy szeroki wybór nauki języków obcych: angielskiego (w tym zawsze w II półroczu zajęcia z native speakerem), francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i rosyjskiego,
- organizujemy cykliczne wyjazdy do Londynu, Hiszpanii i Francji,
- corocznie organizujemy kilkudniowe obozy naukowe: matematyczno-językowy, biologiczno-chemiczny, humanistyczny, w dużym stopniu sponsorowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów LO i Stowarzyszenie z Kopernikiem w XXI wiek,
- corocznie organizowana jest Wyprawa Marzeń Geografów,
- w szkole działają liczne koła zainteresowań, przygotowujące do udziału w olimpiadach i konkursach, pozwalające lepiej przygotować się do matury, rozwijające różne zdolności, np. koła przedmiotowe, koła: teatralne, kabaretowe i muzyczne, warsztaty poetyckie, koło  języka polskiego jako obcego, koło fotograficzne,
- nasi uczniowie za swoje osiągnięcia otrzymują najważniejsze w kraju  stypendia: np.  Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Śląskiego dla wybitnie uzdolnionych uczniów, Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci,
- najlepszy absolwent zostaje laureatem przyznawanej przez szkołę pieniężnej Nagrody Prof. B. Gintera.

Dysponujemy bogatą bazą szkoły – posiadamy:
- bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe: biologiczną, chemiczną, fizyczną, geograficzną, historyczną, informatyczną, języków obcych, polonistyczną,
- 4 tablice interaktywne i liczne rzutniki multimedialne w salach lekcyjnych,
- skomputeryzowaną bibliotekę z dużym księgozbiorem,
- 2 sale gimnastyczne, salę do zajęć  rytm-muzyka-taniec, siłownię, boisko szkolne, zajęcia na kortach tenisowych,
- Szkolne Obserwatorium Astronomiczne (kopuła na dachu budynku) wyposażone w profesjonalny sprzęt, 
- w każdej sali komputery z dostępem do internetu (łącznie około 100 w szkole),
- bufet  szkolny.

Nasi licealiści są aktywni w pracach:
- Samorządu Uczniowskiego,
- Koła Turystyki Górskiej i Krajoznawstwa „Kangchendzonga”, w pracach badawczych Koła Astronomicznego „LOŻA”,
- świetnie przygotowują niezwykle ciekawe imprezy, np: Dzień Liczby Pi, Święto Muzyki, Dzień Języków Obcych, Dzień Chemii, Dzień Astronomii, Dzień Ziemi, Galę Talentów Uczniowskich,
- uczestniczą w wielu programach unijnych i pozaunijnych, 
- biorą udział w wymianach młodzieży, 
- zdobywają wiedzę w programie edukacji medialnej „KinoSzkoła”, 
- mają okazję uczestniczyć w szkole w sesjach popularnonaukowych, wystawach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi.

Uczniowie regularnie działają społecznie i charytatywnie w akcjach:
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Góra Grosza,
- Szlachetna Paczka,
- Pola Nadziei,
- Żywieckie Suwakowanie,
- szkolny wolontariat stale współpracujący z Państwowym Domem Dziecka w Żywcu oraz z innymi instytucjami,
- rodzice uczniów mają możliwość uczestniczenia w corocznej zbiórce publicznej na rzecz stypendium dla uczniów przewlekle chorych w naszym liceum (akcja i fundusz Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów  LO im. M. Kopernika w Żywcu).

Radą i pomocą  uczniom oraz ich rodzicom służy pedagog szkolny.

W szkole prowadzimy dziennik elektroniczny, zapewniający uczniom, rodzicom i nauczycielom bieżący dostęp do informacji (oceny, frekwencja, komunikacja z wychowawcą i pozostałymi nauczycielami).