LP Zebranie Termin
1. ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I
(spotkanie z dyrektorem, wychowawcami, pedagogiem, wybór rady oddziałowej rodziców, przekazanie kont dostępowych do e-dziennika, udział rodziców w planowaniu zadań statutowych szkoły)
07.09.2023
2. ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS II, III, IV
(spotkanie z dyrektorem, wychowawcami, pedagogiem, zaznajomienie z rozporządzeniem i procedurami przeprowadzania egzaminu maturalnego, wybór Rady Rodziców)
14.09.2023
3. ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I, II, III, IV
(spotkania z wychowawcami, informacje o bieżących wynikach w nauce, problemach wychowawczych, frekwencji, pedagogizacja rodziców)
23.11.2023
4. KONTAKTY INDYWIDUALNE
(spotkania wychowawców z rodzicami uczniów zagrożonych oceną niedostateczną za I półrocze)
do
08.12.2023
5. ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I, II, III, IV
(spotkania z wychowawcami - wywiadówka po zakończeniu I półrocza)
25.01.2024
6. KONTAKTY INDYWIDUALNE
(spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas IV zagrożonych roczną oceną niedostateczną)
do
25.03.2024
7. ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I, II, III
(spotkania z wychowawcami klas, omówienie postępów w nauce, bieżących problemów wychowawczych i frekwencji)
04.04.2024
8. KONTAKTY INDYWIDUALNE
(spotkania wychowawców z rodzicami uczniów zagrożonych niepromowaniem do następnej klasy)
do
13.05.2024

 

Narzędzia dostępności