LP Zebranie Termin
1. ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I
(spotkanie z dyrektorem, wychowawcami, pedagogiem, wybór rady oddziałowej rodziców, przekazanie kont dostępowych do e-dziennika, udział rodziców w planowaniu zadań statutowych szkoły)
08.09.2022
2. ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS II, III, IV
(spotkanie z dyrektorem, wychowawcami, pedagogiem, zaznajomienie z rozporządzeniem i procedurami przeprowadzania egzaminu maturalnego, wybór Rady Rodziców)
15.09.2022
3. ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I, II, III, IV
(spotkania z wychowawcami, informacje o bieżących wynikach w nauce, problemach wychowawczych, frekwencji, pedagogizacja rodziców)
17.11.2022
4. KONTAKTY INDYWIDUALNE
(spotkania wychowawców z rodzicami uczniów zagrożonych oceną niedostateczną za I półrocze)
do
09.12.2022
5. ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I, II, III, IV
(spotkania z wychowawcami - wywiadówka po zakończeniu I półrocza, program świąteczno-noworoczny)
12.01.2023
6. KONTAKTY INDYWIDUALNE
(spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas IV zagrożonych roczną oceną niedostateczną)
do
24.03.2023
7. ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I, II, III
(spotkania z wychowawcami klas, omówienie postępów w nauce, bieżących problemów wychowawczych i frekwencji)
23.03.2023
8. KONTAKTY INDYWIDUALNE
(spotkania wychowawców z rodzicami uczniów zagrożonych niepromowaniem do następnej klasy)
do
19.05.2023

 

Narzędzia dostępności