Pedagog: mgr Sylwia Wisła

Poniedziałek: 8:00 - 14:00
Wtorek: 8:00 - 13:00
Środa: 8:00 - 13:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 10:00

 

Programy profilaktyczne realziowane w szkole: 

 • PROGRAM "ARS, CZYLI JAK DBAĆ O MIŁOŚĆ?" - dotyczy profilaktyki używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki, dopalacze), adresowany jest do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.

   

Celem programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie.

Linki do pobrania:

https://www.gov.pl/attachment/3927fba9-e4be-4bb3-b7cc-85223bb624d5

https://www.gov.pl/attachment/3c74bf65-9751-4e5b-8a6d-1829252ca5fb

 • PIERWSZY KROK - WYBIERZ ŻYCIE - program edukacyjny poświęcony profilaktyce zakażeń HPV i raka szyjki macicy. Realizowany we współpracy z Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Żywcu . Skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Wiedza o zagrożeniu rakiem szyjki macicy i powodującym go wirusem HPV nie jest szeroko rozpowszechniona wśród polskiego społeczeństwa, w tym wśród młodzieży. Wprowadzenie zatem edukacji prozdrowotnej jest niezwykle istotnym elementem na każdym etapie edukacji. 

 

Celem programu jest:

 • zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu,
 • podniesienie świadomości o czynnikach zwiększających ryzyko raka szyjki macicy,
 • motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie,
 • dostarczenie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania cytologiczne,
 • kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich,
 • kształtowanie postaw asertywnych związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie, w tym unikanie zachowań ryzykownych dla zdrowia.
 • W trakcie zajęć uczniowie poznają czynniki zwiększające ryzyko zachorowania, sposoby profilaktyki wtórnej (badania cytologiczne) i pierwotnej (szczepienia profilaktyczne).

   

  Linki:

  http://www.pierwszykrok.edu.pl/

Narzędzia dostępności