Z Kopernikiem w XXI wiek

„Z Kopernikiem w XXI wiek" – stowarzyszenie dla promocji i rozwoju
I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu powstało w 2018 roku.
Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim wspieranie działalności szkoły
w zakresie jej wielorakich działań, promocja szkoły,
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz kultury.

Zachęcamy do wpłaty na nasze konto.
Dane do przelewu: Z Kopernikiem w XXI wiek, 34-300 Żywiec, ul. Słowackiego 2
nr rachunku bankowego: mBank 72 1140 2004 0000 3702 7767 5095

Narzędzia dostępności