LP Wydarzenie Termin
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2022  31 grudnia 2022
3. Ferie zimowe 16 stycznia 2023 – 29 stycznia 2023
4. Wiosenna przerwa świąteczna 6 kwietnia 2023 – 11 kwietnia 2023
5. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(święta państwowe i kościelne)

1 listopada 2022
11 listopada 2022
6 stycznia 2023
1 maja 2023
3 maja 2023
8 czerwca 2023

6. Dni wolne od zajęć dydaktycznych

13 października 2022
31 października 2022
2 maja 2023
4, 5, 8, 9 maja 2023 (matury)
9 czerwca 2023
21, 22 czerwca 2023

7. Zakończenie zajęć dydaktycznych
klas czwartych:
klas pierwszych, drugich i trzecich:

28 kwietnia 2023

23 czerwca 2023
8. Ferie letnie 24 czerwca 2023 - 31 sierpnia 2023

 

Narzędzia dostępności