LP Wydarzenie Termin
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2020
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2020  31 grudnia 2020
3. Ferie zimowe 4 stycznia 2021 – 15 stycznia 2021
4. Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia 2021 – 6 kwietnia 2021
5. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(święta państwowe i kościelne)

11 listopada 2020
1 stycznia 2021
3 maja 2021
3 czerwca 2021

6. Dni wolne od zajęć dydaktycznych

2, 3, 4 września 2020
2 listopada 2020
4, 5, 6, 7 maja 2021 (matury)
4 czerwca 2021

7. Zakończenie zajęć dydaktycznych
klas trzecich:
klas pierwszych i drugich:
30 kwietnia 2021
25 czerwca 2021
8. Ferie letnie 26 czerwca 2021 - 31 sierpnia 2021

Narzędzia dostępności