LP Wydarzenie Termin
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023
2. Zimowa przerwa świąteczna 25 grudnia 2023  31 grudnia 2023
3. Ferie zimowe 29 stycznia 2024 – 11 lutego 2024
4. Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca 2024 – 2 kwietnia 2024
5. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(święta państwowe i kościelne)

1 listopada 2023
1 stycznia 2024
1 maja 2024
3 maja 2024
30 maja 2024

6. Dni wolne od zajęć dydaktycznych

13 października 2023
2 maja 2024
6 maja 2024
7, 8, 9 maja 2024 (matury)
31 maja 2024

7. Zakończenie zajęć dydaktycznych
klas czwartych:
klas pierwszych, drugich i trzecich:

26 kwietnia 2024

21 czerwca 2024
8. Ferie letnie 22 czerwca 2024 - 31 sierpnia 2024

 

Narzędzia dostępności