LP Wydarzenie Termin
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2021  31 grudnia 2021
3. Ferie zimowe 14 lutego 2022 – 27 lutego 2022
4. Wiosenna przerwa świąteczna 14 kwietnia 2022 – 19 kwietnia 2022
5. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(święta państwowe i kościelne)

11 listopada 2021
3 maja 2022
16 czerwca 2022

6. Dni wolne od zajęć dydaktycznych

24 września 2021
1 października 2021
12 listopada 2021
7 stycznia 2022
2 maja 2022
4, 5, 6 maja 2022 (matury)
17 czerwca 2022

7. Zakończenie zajęć dydaktycznych
klas trzecich ponadgimnazjalnych:
klas pierwszych, drugich i trzecich ponadpodstawowych:
29 kwietnia 2022
24 czerwca 2022
8. Ferie letnie 25 czerwca 2022 - 31 sierpnia 2022

Narzędzia dostępności