Złota księga

Do Złotej Księgi Szkoły corocznie zostają wpisani uczniowie, którzy – zgodnie ze Statutem I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu – w klasyfikacji rocznej uzyskali zachowanie wzorowe oraz osiągnęli średnią ocen w wysokości co najmniej 5,0.

Gratulujemy wszystkim licealistom, których nazwiska widnieją tu jako wzór dla innych!

Narzędzia dostępności