Sekretarz szkoły: mgr Izabela Luber 

Główny księgowy: Małgorzata Caputa

Specjalista d/s finansowych: Urszula Cichoń

Samodzielny referent: Marcin Sarecki

Narzędzia dostępności