I Liceum Ogólnokształcące to pierwsza i najstarsza na terenie Żywca szkoła tego typu.

NASZE LICEUM, NAJWIĘKSZE LICEUM, NAJLEPSZE LICEUM!

Jesteśmy nowoczesną szkołą, wciąż się rozwijamy, 
dobrze wpisujemy się w wymogi współczesności! 
Wspierają nas doświadczenie i bogaty dorobek historii i tradycji, 
od 120 lat kształcimy i wychowujemy młodzież Żywiecczyzny. 

  

W prestiżowym rankingu miesięcznika Perspektywy w roku 2022 
po raz kolejny zostaliśmy wyróżnieni Srebrną Tarczą – oznacza to,
że I LO w Żywcu znajduje się wśród 500 najlepszych liceów w Polsce.

  

W 2019 roku otrzymaliśmy list gratulacyjny
od rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

za uplasowanie się w pierwszej dziesiątce wśród liceów woj. śląskiego
na podstawie największej liczby absolwentów przyjętych na studia medyczne w 2018 roku.

 

W 2017 i w 2018 roku Koło Turystyki Górskiej i Krajoznawstwa PTTK „KANGCHENDZONGA”
przy I LO uzyskało certyfikat ORGANIZATORA GODNEGO POLECENIA
oraz w roku 2013 zajeło I miejsce w Konkursie Ogólnopolskim POLSKIE OSKARY SPORTOWE
za organizację dla dzieci i młodzieży powiatu żywieckiego 
akcji wakacyjnej „WYCIECZKA ZA 1 ZŁ”
i akcji międzynarodowej „WĘDRÓWKI Z PRZEWODNIKIEM”.

Stawiamy wysokie wymagania sobie i naszym uczniom, 
stwarzamy bezpieczną i przyjazną atmosferę, sprzyjającą rozwojowi licealistów. 
Proponujemy ciekawą ofertę edukacyjną. Inspirujemy do działania.
Służymy fachowością. Wspieramy uczniów.

 Pracujemy efektywnie:

 • rzetelnie przygotowujemy do egzaminu maturalnego, w którym osiągamy najwyższe wyniki wśród szkół powiatu żywieckiego - zobacz
 • szczycimy się sukcesami uczniów w olimpiadach oraz w konkursach przedmiotowych najwyższego szczebla, umożliwiających zdobycie indeksu na wyższą uczelnię (np. rokrocznie laureaci w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH z matematyki i z geografii, w konkursie o Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej z chemii i z matematyki, w konkursie o Złoty Indeks Politechniki Śląskiej z chemii, z fizyki i z matematyki oraz w Olimpiadze Wiedzy o Górnym Śląsku z geografii, z geologii, z dziennikarstwa i z prawa)
 • współpracujemy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, ATH w Bielsku-Białej, Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, Uniwersytetem Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Szkołą Filmową im. K. Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • prowadzimy klasy objęte patronatem: Instytutu Matematyki i Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego, Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Szkoły Filmowej im. K. Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (wykładowcy tych uczelni prowadzą cykliczne zajęcia w szkole)

Rozwijamy zdolności i umiejętności naszych licealistów:

 • oferujemy szeroki wybór nauki języków obcych: angielskiego (w tym zajęcia z native speakerem), niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego
 • corocznie organizujemy kilkudniowe obozy naukowe: matematyczno-językowy, biologiczno-chemiczny, humanistyczny oraz wyprawy marzeń geografów
 • w szkole działają liczne koła zainteresowań
 • organizujemy szkolne i powiatowe konkursy (np. Powiatowy Konkurs Literacki „SZUFLADA”)
 • nasi uczniowie za swoje osiągnięcia otrzymują najważniejsze w kraju stypendia, np. Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Śląskiego dla wybitnie uzdolnionych uczniów, Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci
 • najlepszy absolwent zostaje laureatem przyznawanej przez szkołę pieniężnej Nagrody Prof. B. Gintera

Dysponujemy bogatą bazą szkoły – posiadamy:

 • bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe: biologiczną, chemiczną, fizyczną, geograficzną, historyczną, informatyczną, języków obcych, polonistyczną
 • tablice interaktywne i liczne rzutniki multimedialne w salach lekcyjnych
 • skomputeryzowaną bibliotekę z dużym księgozbiorem
 • nowoczesną salę gimnastyczną z boiskami do piłki nożnej, siatkowej i koszykówki wraz z ścianką wspinaczkową 
 • dwie sale gimnastyczne, salę fitness i aerobiku, siłownię, salę tenisa stołowego, salę z lustrami i drążkiem do baletu, boisko
 • Szkolne Obserwatorium Astronomiczne (kopuła na dachu budynku) wyposażone w profesjonalny sprzęt
 • w każdej sali komputery z dostępem do internetu
 • nowy radiowęzeł szkolny

Nasi licealiści:

 • są aktywni w pracach Samorządu Uczniowskiego, Koła Turystyki Górskiej i Krajoznawstwa „Kangchendzonga”, Koła Astronomicznego „LOŻA”, Szkolnego Klubu Szachowego
 • prowadzą szkolne konto na Instagramie
 • świetnie przygotowują niezwykle ciekawe imprezy, np. Dzień Liczby Pi, Święto Muzyki, Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, Dzień Języków Obcych, Dzień Chemii, Dzień Astronomii, Dzień Ziemi, Letni i Zimowy Dzień Sportu, Festiwal Nauki i Sztuki, Narodowe Czytanie, Szkolny Turniej Scrabble
 • uczestniczą w wielu programach unijnych i pozaunijnych
 • biorą udział w międzynarodowych wymianach młodzieży oraz w polskich i zagranicznych wyjazdach edukacyjnych (Niemcy – Unterhaching, Wielka Brytania – Londyn, Hiszpania, Francja, Włochy)
 • zdobywają wiedzę w programie edukacji medialnej „KinoSzkoła”
 • mają okazję uczestniczyć w szkole w sesjach popularnonaukowych, wystawach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi

Uczniowie regularnie działają społecznie i charytatywnie w akcjach:

 • Góra Grosza
 • Szlachetna Paczka
 • Żywieckie Suwakowanie
 • szkolny wolontariat stale współpracujący z Państwowym Domem Dziecka w Żywcu oraz z innymi instytucjami

Aktywnie wspierają nas:

 • Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów LO im. M. Kopernika w Żywcu
 • Stowarzyszenie dla promocji i rozwoju I LO w Żywcu „Z Kopernikiem w XXI wiek”

Radą i pomocą uczniom oraz ich rodzicom służy pedagog i psycholog szkolny.

 

W szkole prowadzimy dziennik elektroniczny, zapewniający uczniom, rodzicom i nauczycielom bieżący dostęp do informacji (oceny, frekwencja, komunikacja z wychowawcą i pozostałymi nauczycielami).

ZAPRASZAMY DO PODJĘCIA NAUKI W NASZYM LICEUM, NOWOCZESNEJ SZKOLE Z TRADYCJAMI.
NAM WARTO ZAUFAĆ!

Prezentacja o szkole - zobacz

Ulotka o szkole - zobacz

Narzędzia dostępności