FIFA 19 - Mistrzostwa Powiatu Żywieckiego

FIFA 19 - Mistrzostwa Powiatu Żywieckiego

REGULAMIN TURNIEJU

1. Postanowienia ogólne.

 1. Poniższy Regulamin Turnieju (w skrócie „Regulamin”) dotyczy: II Esportowych Mistrzostw Powiatu Żywieckiego FIFA19 w Żywcu.
 2. Termin turnieju: 16 listopada 2019, START: 8:30
 3. Miejsce Turnieju: I LO im. M. Kopernika w Żywcu, ul. Słowackiego 2.
 4. Organizatorami Turnieju są
  • Stowarzyszenie Esport Polska z siedzibą w Bielsku-Białej,
  • I LO im. M. Kopernika w Żywcu.
  • Starostwo powiatowe w Żywcu.
 5. Każdy z uczestników Turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz jego przestrzegania.
 6. Na udział w Turnieju zgodę wyraża Rodzic ucznia przez wypełnienie pisemnej zgody (załącznik 1) i przekazanie jej do szkolnego opiekuna drużyny. Jest to równoważne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 7. W Turnieju mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 8. Warunkiem udziału w Turnieju jest zgoda Rodzica lub prawnego opiekuna.
 9. Uczestnicy nie wnoszą opłat rejestracyjnych.
 10. Uczestnicy mogą zaopatrzyć się we własne kontrolery do gry (pady).
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

2. System rozgrywek.

 1. W Turnieju udział biorą samodzielni gracze zgłoszeni przez szkoły.
 2. Zawodników zgłasza Dyrektor Szkoły lub nauczyciel przez niego wyznaczony. Organizator pozostawia tę kwestię (ilość zawodników) w gestii Dyrektora Szkoły.
 3. Zgłoszenie zawodników przekazuje Dyrektor Szkoły lub opiekun drużyny szkolnej
  na adres e-mail: biuro@esportpolska.org do dnia 14 listopada 2019 w formie zwykłej wiadomości tekstowej zawierającej:
  • imię i nazwisko zawodnika
  • wiek
  • klasę
 4. Turniej rozgrywany jest systemem pucharowym.
 5. Organizator Turnieju przeprowadzi losowanie zawodników, którzy zagrają systemem pucharowym (jeden na jednego w systemie drabinki Single Elimination
  przegrywający odpada).
 6. Pierwsze losowanie odbywa się wśród zawodników poszczególnych grup wiekowych. Kolejne losowania odbędą się w kolejnych etapach zawodów.
 7. Zakłada się, że w przypadku nieobecności zawodnika podczas pierwszego losowania jego współzawodnik może otrzymać automatyczny awans do dalszej rozgrywki.
 8. System wychodzenia może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszonych graczy.
  O wychodzeniu w takim przypadku decydują Organizatorzy.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do podziału zawodników.

3. Rozgrywka meczowa.

 1. Wszystkie mecze rozgrywane są przy pomocy gry FIFA18/FIFA19.
 2. Każdy gracz może posiadać własnego pada potrzebnego do gry.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyznaczenia godziny meczu, a osoby nie stosujące się do nich mogą zostać usunięte z turnieju lub mecz może być zakończony wynikiem pozytywnym dla przeciwnika.
 4. Dopuszcza się maksymalnie 5 minut spóźnienia.

4. Ustawienia gry.

Ustawienia gry będą takie same na każdym stanowisku.

 • Typ gry: Rankingowa
 • Długość połowy: 4 lub 6 minut (organizator zastrzega sobie prawo do zmian).
 • Poziom trudności: ustalone w dniu Turnieju
 • Szybkość gry: Normalna
 • Kontuzje: Wył
 • Spalone: Wł.
 • Kartki: Wł.
 • Zagrania ręką: Wył.
 • Liczba zmian: 3
 • Sterowanie: Dowolne
 • Stadion: Dowolny
 • Pogoda: Dobra
 • Pora dnia: Dzień/Noc
 • Piłka: domyślna
 • Kamera: Telewizyjna

UWAGA!

 • Rozgrywki rozgrywamy poprzez mecz towarzyski drużynami narodowymi lub klubowymi.

5. Zasady Fair Play.

 1. Organizator dokłada wszelkich starań w realizacji misji Stowarzyszenia Esport Polska określonych na stronie internetowej esportpolska.org.
 2. Następujące działania będą uznawane za niesportową grę:
 3. celowe wyłączenie komputera lub monitora, rzucanie padem, odłączanie przewodów itp. działania;
 4. gra na czas poprzez zbyt długie podawanie w obronie na własnej połowie w celu utrzymania korzystnego wyniku;
 5. niesportowy doping, niesportowe zachowanie lub ogólnie kłopotliwe (np. krzyk, wyzwiska), niewłaściwe i nieprofesjonalne działania skierowane przeciwko innemu graczowi podczas i poza rozgrywką turniejową;
 6. W przypadku wykrycia naruszenia jednego z punktów uznawanego za niesportową grę przez jakiegokolwiek gracza, uczestnik Turnieju (według uznania Opiekuna rozgrywek) może otrzymać ostrzeżenie, przegrać przez walkower lub w skrajnych przypadkach zostać zdyskwalifikowany z Turnieju.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do określenia innych warunków określających niesportową grę.

6. Działania zabronione i kary.

 1. Celem Organizatora jest zorganizowanie Turnieju na sprawiedliwych i równych dla wszystkich zasadach.
 2. W każdej sprawie spornej decyzję podejmuje Organizator, a jego działania są oparte na przyjętej zasadzie poczucia słuszności i sprawiedliwości.
 3. Regulamin jest jasnym wyznacznikiem tego, co uczestnik Turnieju powinien, a czego nie powinien robić, jednak w spornych lub bardziej skomplikowanych przypadkach zdanie Organizatora jest najważniejsze.
 4. Najważniejszą zasadą przyświecającą Turniejowi jest gra fair play. Dlatego organizator zobowiązuje graczy do:
 • przestrzegania zasad kultury osobistej;
 • okazywania wyrozumiałości i dążenie do kompromisu w przypadku problemów technicznych u przeciwnika;
 • łagodzenia konfliktów;
 • uczciwej gry bez używania jakichkolwiek nielegalnych wspomagaczy;
 • przestrzegania etykiety oraz innych, ogólnie obowiązujących norm społecznych;

7. Postanowienia końcowe.

  1. Organizator Turnieju ma prawo do dokonywania zmian w regulaminie. W takim przypadku odpowiednia informacja zostanie ogłoszona na Turnieju.
  2. W kwestiach niezawartych w Regulaminie należy stosować obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawo, w szczególności Kodeks Cywilny.

Pobierz załączniki

Wypełnione zgłoszenia należy złożyć w Sekretariacie Liceum do dnia 13 listopada (środa).

20.01.2020
Kopernik ponownie zdobywa Srebrną Tarczę w rankingu najlepszych liceów w Polsce

Kopernik ponownie zdobywa Srebrną Tarczę w rankingu najlepszych liceów w Polsce

Miło nam poinformować, że w Rankingu Miesięcznika Perspektywy 2020 nasze liceum po raz kolejny zdobyło Srebrną Tarczę i znalazło się wśród...

czytaj więcej
16.01.2020

Gabriel Jarco półfinalistą XVIII Olimpiady Lingwistyki Matematycznej

Gabriel Jarco, uczeń kl. 3g, zakwalifikował się do etapu okręgowego XVIII Olimpiady Lingwistyki Matematycznej, który odbędzie się 29 lutego 2020 r....

czytaj więcej