Nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie

Nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie

29 marca 2019 roku Pan dyrektor Jacek Biłko podpisał porozumienie z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie a I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Żywcu w sprawie nadania szkole statusu Szkoły Ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zakres współpracy dotyczy: badań naukowo-dydaktycznych, ćwiczeń praktycznych w szkole, praktyk zawodowych, wymiany doświadczeń i doskonalenia kadry i współpracy przy realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Od września 2019 roku klasy humanistyczne zostaną objęte  patronatem naukowym uczelni.

21.02.2020

Nasi matematycy w XIV Powiatowym Konkursie Matematycznym „Zadania logiczne i matematyczne”

Z przyjemnością zawiadamiamy, że uczeń naszej szkoły: Michał Warmuz z kl. 1bg zajął III miejsce w XIV Powiatowym Konkursie Matematycznym...

czytaj więcej
21.02.2020

Nasi licealiści w finale Śląskiego Konkursu Matematycznego

Z przyjemnością zawiadamiamy, że aż czterech uczniów naszego liceum: Jakub Mikusek z kl. 2b, Marcelin Raczek z kl. 2b, Kacper Tracz z kl. 2b i...

czytaj więcej