Nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie

Nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie

29 marca 2019 roku Pan dyrektor Jacek Biłko podpisał porozumienie z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie a I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Żywcu w sprawie nadania szkole statusu Szkoły Ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zakres współpracy dotyczy: badań naukowo-dydaktycznych, ćwiczeń praktycznych w szkole, praktyk zawodowych, wymiany doświadczeń i doskonalenia kadry i współpracy przy realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Od września 2019 roku klasy humanistyczne zostaną objęte  patronatem naukowym uczelni.

25.03.2020

Nauka w systemie zdalnym - online

Informujemy, że w związku z obecną sytuacją - stanu epidemii - zajęcia w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Żywcu od...

czytaj więcej
22.03.2020

Powiatowe eliminacje do Konkursu Recytatorskiego

11 marca 2020 roku w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu-Moszczanicy odbyły się eliminacje do 65....

czytaj więcej