Rekrutacja do klas pierwszych 2018/2019 przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru (https://slaskie.edu.com.pl)

Wszystkim uczniom oferujemy zajęcia z native speakerem (język angielski) i uczestnictwo w licznych kołach zainteresowań - zobacz

UWAGA!

W wyniku analiz statystyk chętnych do poszczególnych oddziałów (klas) informujemy, że klasa 1F (prawna) i klasa 1H (humanistyczna) zostaną połączone w jeden oddział prawno-humanistyczny.