-- Kliknij w baner, aby zobaczyć archiwalną stronę Stowarzyszenia - tam:

Statut, Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenai, Zarząd, Cele działania, Księga 100-lecia Szkoły


 -- Aby przekazać 1% swojego podatku na rzecz naszej szkoły, kliknij w obrazek --


Uwaga! W związku ze zmianą hostingu przez pewien czas (grudzień 2015 - kwiecień 2016) strona internetowa Stowarzyszenia była nieaktywna. Przepraszamy za utrudnienia. Poniżej publikujemy wszystkie zaległe newsy.


Uzupełniamy ważne informacje - pomagamy szkole dzięki naszemu udziałowi w Akcji "1% dla mojej organizacji".
Stowarzyszenie dzięki udziałowi w Akcji "1% dla mojej organizacji", prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła" w Mikołowie, w ramach zadania statutowego: udzielanie wszechstronnej pomocy szkole w realizowaniu jej bieżących zadań w celu polepszenia efektów i warunków kształcenia młodzieży w 2012 roku dokonało kolejnych zakupów dla szkoły (zgodnie z Umową W-611/A/2012/09/06) -sprzęt audiofoniczny (głośniki) do komputera w gabinecie polonistycznym /249,00 zł/ i zestaw filmów koniecznych do prowadzenia edukacji filmowej /278,92 zł/, sprzęt sportowy (rakiety, piłki, stepy) do prowadzenia zajęć sportowych /1112,08 zł/, książki do biblioteki (lektury i beletrystyka) /1967,22 zł/.Łacznie kwota spożytkowana w ten sposób dla I LO im. M. Kopernika wyniosła 3607,22 zł.

Zarząd Stowarzyszenia


Pomagamy szkole - w 2016 r. Stowarzyszenie zrealizuje 4 zadania publiczne.

Ponownie aktywnie dążymy do pozyskania dotacji na naszą różnorodną działalność. Stowarzyszenie przystąpiło do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych miasta Żywiec i powiatu żywieckiego, złożyło 4 wnioski. Z radością informujemy, że wszystkie zostały zaakceptowane. Powiat Żywiecki przyznał dotację dla projektu Wyprawa marzeń geografów – Szlakami początków Państwa Polskiego Mikołaja Kopernika oraz Parków Narodowych – Polska 2016 (1000zł; odpowiedzialny za realizację zadania p. Jacek Seweryn). Miasto Żywiec dofinansuje projekty Obóz naukowo-profilaktyczny Rysianka (4000zł; odpowiedzialne za realizację p. Agnieszka Król, p. Urszula Pietyra), XXXI Zlot miłośników gór – Stefanka 2016. XXIX Zlot historyczny odzyskania niepodległości - Moszczanica 2016 (1100zł; odpowiedzialny za realizację zadania p. Jacek Seweryn) oraz X wyprawa marzeń geografów Szlakami parków narodowych – Polska 2016 (1500zł; odpowiedzialny za realizację zadania p. Jacek Seweryn).
Startując w otwartym konkursie ofert, pozyskaliśmy 7600 złotych, które wesprą działalność szkoły. Cieszymy się, że możemy w ten sposób pomóc naszemu I Liceum Ogólnokształcącemu im. M. Kopernika w Żywcu.

Zarząd Stowarzyszenia


VII zbiórka publiczna zakończona. Dziękujemy ofiarodawcom!

W tym roku już po raz siódmy STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŻYWCU w dniach 11.01.2016 - 29.01.2016 r. w swojej siedzibie przeprowadziło Zbiórkę Publiczną (zgłoszoną na portalu zbiorki.gov.pl pod nr 2016/13/OR). Dzięki Państwa ofiarności zebraliśmy kwotę 2580,00 zł! Serdecznie dziękujemy za aktywne uczestnictwo w zbiórce.
Pieniądze w całości zostaną rozdysponowane na zamierzone cele: na Fundusz Stypendialny dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu, cierpiących na przewlekłe schorzenia (300,00zł), na dofinansowanie obozów naukowych: humanistycznego (900,00zł) i przyrodniczego (900,00zł) oraz na zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły (480,00zł).

Zarząd Stowarzyszenia


Walne zebranie Członków Stowarzyszenia

W dniu 22 kwietnia 2016 r. o godz. 13.30 Zarząd zwołał Walne Zebranie Członków, które odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia (II piętro, aula). 
Porządek zebrania:
1. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2015.
2. Ustalenie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
3. Sprawy bieżące i komunikaty.
Wszyscy Członkowie z powodu nieaktywnej strony internetowej Stowarzyszenia zostali powiadomieni o Walnym Zebraniu pocztą elektroniczną.


Już po raz 30. Nagroda prof. B. Gintera przekazana najlepszemu absolwentowi szkoły


29.04,2016r. podczas uroczystego pożegnania uczniów klas III wspomagające działanie szkoły Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu miało po raz kolejny przyjemność przekazać uczniowi kończącemu nasze liceum z najwyższymi wynikami w nauce nagrodę fundowaną przez absolwenta szkoły z roku 1955 i jej wielkiego Przyjaciela, Profesora Bolesława Gintera (UJ). Jest to już 30. nagroda! Pan Profesor wręczył ją osobiście Piotrowi Seemannowi z klasy 3b, który jest tegorocznym laureatem XIV Olimpiady Lingwistyki Matematycznej i wśród 62 uczestników z Polski i Ukrainy zajął wspaniałe II miejsce - będzie reprezentował Polskę w ośmioosobowym zespole najlepszych podczas Międzynarodowej Olimpiady Lingwistycznej w lipcu 2016 r. w Indiach! 
Przypominamy o dotychczasowych sukcesach Piotrka, który w 2014 r. zajął I miejsce w Konkursie wiedzy o krajach i regionach frankofońskich podczas Festiwalu Nauki w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki w Sosnowcu, w 2015 r. był finalistą XIII Olimpiady Lingwistyki Matematycznej, zakwalifikował się do finału XII Śląskiego Konkursu Matematycznego, zajął II miejsce w Polsce w kategorii Liceum 2 (klasy II) w finale Międzynarodowego Konkursu Matematycznego PANGEA, zakwalifikował się do etapu okręgowego LXVII Olimpiady Matematycznej (wśród 74 najlepszych uczniów w województwie), w 2016 r. zajął I miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym "Zadania logiczne i matematyczne", został laureatem I stopnia z matematyki w Ogólnopolskim Konkursie "O Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej" i laureatem IX Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH w kategorii matematyka (w ten sposób, jeszcze nie mając matury, stał się studentem tej uczelni).
Ponadto w 2015 r. wziął udział w Gali „Śląskich Asów” organizowanej przez Uniwersytet Śląski, podczas której wyróżniono najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego, a następnie 4 listopada 2015 r. odebrał z rąk śląskiego kuratora oświaty stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznane mu za szczególne uzdolnienia w matematyce. W trakcie tegorocznych obchodów Światowego Dnia Liczby Pi w naszej szkole została mu przyznana specjalna nagroda dla Matematyka Roku.


Wytrwale pomagamy szkole - w 2017 r. Stowarzyszenie zrealizuje 4 zadania publiczne.

Tradycyjnie od wielu lat aktywnie dążymy do pozyskania dotacji na naszą różnorodną działalność. Stowarzyszenie przystąpiło do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych miasta Żywiec i powiatu żywieckiego, złożyło 4 wnioski - wszystkie zostały zaakceptowane.
Powiat Żywiecki przyznał dotację dla projektu XI Wyprawa marzeń geografów – Szlakami Parków Narodowych – Polska 2017 (1400zł; odpowiedzialny za realizację zadania p. Jacek Seweryn). Miasto Żywiec dofinansuje projekty Obóz naukowo-profilaktyczny Rysianka (3500zł; odpowiedzialna za realizację p. Agnieszka Król), XXXII Zlot miłośników gór – Stefanka 2017. XXX Zlot historyczny - Moszczanica 2017 (1200zł; odpowiedzialny za realizację zadania p. Jacek Seweryn) oraz Wyprawa marzeń geografów Szlakami parków narodowych – Polska 2017 (1500zł; odpowiedzialny za realizację zadania p. Jacek Seweryn).
Startując w otwartym konkursie ofert, pozyskaliśmy 7600 złotych, które wspierają działalność szkoły. Cieszymy się, że możemy w ten sposób pomóc naszemu I Liceum Ogólnokształcącemu im. M. Kopernika w Żywcu.

Zarząd Stowarzyszenia


Profesor Bolesław Ginter po raz 31. ufundował nagrodę najlepszemu absolwentowi szkoły

W dniu 28 kwietnia 2017 r. w auli szkolnej odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas III. W części oficjalnej trzecioklasiści wysłuchali przemówienia Pani dyrektor Haliny Badory. Uhonorowani zostali uczniowie wpisani do Złotej Księgi, laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych oraz wyróżniający się wzorową frekwencją. Bardzo ważną część spotkania stanowiło przekazanie absolwentowi kończącemu nasze liceum z najwyższymi wynikami w nauce stypendium fundowanego przez absolwenta szkoły z roku 1955 i jej wielkiego Przyjaciela, Profesora Bolesława Gintera (UJ). Była to już 31. nagroda! W tym roku Pan Profesor wręczył ją osobiście Martynie Pasko z kl. 3d.
Trzecioklasistom życzymy dobrej pamięci o szkole i powodzenia w czasie egzaminów maturalnych.


Pomagamy szkole - w 2018 r. Stowarzyszenie zrealizuje 3 zadania publiczne.

Jak corocznie aktywnie dążymy do pozyskania dotacji na naszą różnorodną działalność. Stowarzyszenie przystąpiło do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych miasta Żywiec i powiatu żywieckiego, złożyło 3 wnioski. Z radością informujemy, że wszystkie zostały zaakceptowane. Powiat Żywiecki przyznał dotację dla projektu XII Wyprawa marzeń geografów – szlakami parków narodowych – Polska 2018 (1300zł; odpowiedzialny za realizację zadania - p. Jacek Seweryn). Miasto Żywiec dofinansuje projekty Obóz naukowo-profilaktyczny Rysianka (5500zł; odpowiedzialne za realizację - p. Agnieszka Król), XII wyprawa marzeń geografów - Szlakami parków narodowych – Polska 2018 (1700zł; odpowiedzialny za realizację zadania - p. Jacek Seweryn).
Startując w otwartym konkursie ofert, pozyskaliśmy 8500 złotych, które wesprą działalność szkoły - to powód do naszej dumy ze skutecznej działalności.

Zarząd Stowarzyszenia


Walne zebranie Członków Stowarzyszenia

W dniu 24 kwietnia 2018 r. o godz. 15.00 Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia (II piętro, aula). 
Porządek zebrania:
1. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2017.
2. Ustalenie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
3. Sprawy bieżące i komunikaty.


Już po raz 32. została wręczona Nagroda Profesora B. Gintera dla najlepszego absolwenta szkoły

Tę indywidualną Nagrodę, fundowaną corocznie od kilkudziesięciu lat przez absolwenta szkoły z roku 1955 i jej wielkiego Przyjaciela, Profesora Bolesława Gintera (UJ), otrzymał tym razem Bartosz Feil, w r. szk. 2017/2018 uczeń klasy 3c. Bartosz - któremu tą drogą składamy wielkie gratulacje - skończył nasze liceum z najwyższymi wynikami w nauce (średnia ukończenia szkoły: 5,41) oraz z licznymi sukcesami biologiczno – chemicznymi i artystycznymi, wśród których najważniejszym osiągnięciem jest dyplom laureata I stopnia Ogólnopolskiego Konkursu "O Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej 2018" w dziedzinie chemii (oraz indeks studenta, który Bartosz zdobył, nie będąc jeszcze maturzystą!).

W imieniu Pana Profesora Gintera podczas uroczystego zakończenia szkoły dla klas III w dniu 26.04.2018 r. Nagrodę przekazała oraz wręczyła okolicznościowy dyplom Aleksandra Bura, Prezes wspomagającego działanie szkoły Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu, którego szacowny Fundator jest członkiem. 

Dziękujemy, Panie Profesorze!


Stowarzyszenie działa już 9. rok - razem przekazaliśmy szkole około 170 tysięcy złotych, które wypracowaliśmy dla naszego liceum

Chociaż Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika, którego celem jest różnorakie wspieranie działalności szkoły, pracuje w strukturach roku kalendarzowego, to jednak kończący się niebawem rok szkolny 2017/2018, a zarazem już 9. rok pracy naszego Stowarzyszenia, może stać się dobrą okazją do podsumowania dotychczasowych jego wysiłków.

Zatem oto, co nam udało się wspólnie zrobić dla naszej szkoły w latach 2009 - 2018:

- w konkursach grantowych dla organizacji pozarządowych pozyskaliśmy kwotę 64.700,00zł - w tym: ze środków na zadania dla Powiatu Żywieckiego 9.400,00zł; ze środków na zadania dla Miasta Żywca 53.300,00zł; ze środków Programu „Działaj Lokalnie” - Żywieckiej Fundacji Rozwoju 2.000,00zł;
co umożliwiło do tej pory realizację 22 projektów (głównie obozów matematyczno - językowych, wypraw geograficznych, a także przedsięwzięć dotyczących historii lokalnej), kolejne 3 projekty są w trakcie realizacji;

- dzięki przeprowadzanym w latach 2010 - 2017 zbiórkom publicznym i pieniądzom pozyskanym od darczyńców przyznaliśmy w ramach stworzonego przez Stowarzyszenie Funduszu Stypendialnego dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego Im. M. Kopernika w Żywcu cierpiących na przewlekłe choroby stypendia 39 potrzebującym takiego wsparcia licealistom - na łączną kwotę 16.835,00zł;

- zbiórki publiczne z lat 2016 i 2017 pozwoliły nam dofinansować obozy humanistyczne i obozy przyrodnicze w wysokości 3.800,00zł;

- środki pozyskane w ramach zbierania 1% odpisu od podatku, pozyskane poprzez udział Stowarzyszenia w Akcji „1% dla mojej organizacji” prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” w Mikołowie, wynosiły 6.653,00zł (kwota dotyczy lat 2010-2012; pozostała kwota w procesie odzyskiwania w porozumieniu z policją, o czym informujemy na bieżąco);

- fundusze pozyskane dzięki darowi indywidualnemu od wnuka pierwszego dyrektora szkoły 23.000$ USA, w zbiórkach publicznych (1.020,00zł) i ze składek członkowskich, w całości wydatkowane na doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach naszych zadań statutowych, wyniosły ok. 78.000,00zł.

Działalność Stowarzyszenia (liczącego obecnie 100 członków) daje imponujący efekt: dzięki wytężonej pracy pozyskaliśmy i w całości przekazaliśmy szkole około 170.000,00zł!

Dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili.

w imieniu Zarządu - Prezes Stowarzyszenia, Aleksandra Bura