mgr Aleksandra Bury
(egzaminator maturalny)
wicedyrektor szkoły w latach 2002-2017


mgr Agnieszka Fluder
(egzaminator maturalny)


mgr Danuta Jarosińska-Tracz
(egzaminator maturalny)


mgr Renata Sowa
(egzaminator maturalny)


mgr Halina Słowik-Tyc
(egzaminator maturalny)


mgr Lucyna Majdak
(egzaminator maturalny)

 


dr Dominika Kamińska
(egzaminator maturalny)

 

Narzędzia dostępności