I Obóz Naukowy Biologiczno-Chemiczny

W dniach od 9 do12 maja 2016 r. uczniowie klas 1c, 1d, 2c i 2d wzięli udział w obozie naukowym biologiczno-chemicznym, który obejmował zajęcia laboratoryjne i terenowe odbywające się w Katowicach, Mikołowie, Krasiejowie oraz w bazie noclegowej obozu w miejscowości Smoleń.W pierwszym dniu zajęć uczniowie uczestniczyli w warsztatach chemicznych w Pałacu Młodzieży w Katowicach poświęconych zagadnieniu Charakterystyka metali bloku energetycznego d. Wzięli także udział w interesujących zajęciach terenowych oraz laboratoryjnych o tematyce Mikrobiologiczna i organoleptyczna analiza próbki wody w Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie. Program drugiego dnia obozu obejmował ścieżkę edukacyjną "Dolina Wodącej", znajdującą się na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd-atrakcyjnego rejonu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W trakcie marszu uczniowie mogli poznać morfologię terenu, obserwować chronione gatunki flory, zobaczyć stanowiska archeologiczne „Biśnik”, „Grodzisko Pańskie” oraz podziwiać pomnik przyrody „Skały Zegarowe”.W trzecim dniu tuż po śniadaniu odbyły się warsztaty ekologiczne dotyczące zdrowego żywienia, które zostały podsumowane w formie gry dydaktycznej. Następnie młodzież udała się do rezerwatu "Smoleń", gdzie miała okazję zwiedzić ruiny średniowiecznego zamku oraz muzeum przyrodnicze. Oprócz zajęć terenowych uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach stacjonarnych z biologii i chemii, przeprowadzonych w formie prezentacji multimedialnych, pracy w grupach, gier dydaktycznych oraz warsztatów filmowych. Piękna, słoneczna pogoda umożliwiła nie tylko przeprowadzenie zajęć w terenie, ale również aktywny wypoczynek młodzieży w przerwie między zajęciami, zakończony spotkaniem integracyjnym przy ognisku.Ostatni dzień obozu obejmował zwiedzanie Juraparku i Parku Nauki i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie, o którym to obiekcie organizatorzy napisali: Wplączemy Was w zawiłe losy Świata. Staniecie się świadkami fascynujących przemian i dołączycie do wybranego grona podróżników w czasie – temponautów! A Wasza przygoda zacznie się 66 milionów lat temu, kiedy życie na Ziemi niemalże zostało zgładzone. Niemalże… bo przecież trwa nadal. Szczególną uwagę uczniów zwróciła tam nowoczesna forma przedstawienia procesu ewolucji, poprzez "przeniesienie" zwiedzających w przeszłość za pomocą promu kosmicznego z wykorzystaniem wizualizacji w systemie 5D.Uczestnicy obozu wrócili do domu pełni wrażeń i nowych doświadczeń.

Mamy nadzieję, że kolejny obóz w roku szkolnym 2016/2017 będzie równie udany, a ten,  który właśnie za nami, stanie się inspiracją do następnych tego typu działań.

Organizatorki  obozu naukowego:  nauczycielki biologii - Beata Kudzia i Ewa Póda - Michalska oraz nauczycielki chemii - Małgorzata Piątek i Lidia Walaszek.

Zobacz fotoreportaż.

Narzędzia dostępności