III Obóz matematyczno-językowy

Trzeci obóz naukowy w schronisku PTTK na hali Rysianka odbył się w dniach 17.09 - 21.09.2012 r. Opiekunami były: p. Urszula Pietyra - kierownik obozu, p. Agnieszka Król, p. Halina Bułka i p. Bogusława Dziergas. Wykład inauguracyjny ,,Matematyka w przyrodzie" wygłosił ks. Piotr Niemczyk. W programie obozu - obok zajęć z matematyki i języka angielskiego znalazły się m.in. spotkanie w szałasie przy ognisku, zajęcia sportowo - rekreacyjne prowadzone przez p. Bogusławę Dziergas, obserwacje wschodu słońca nad masywem Pilska, konkurs piosenki turystycznej, konkurs inscenizacji ,,Legenda Beskidów", konkursy dotyczące profilaktyki uzależnień, wejście na Halę Rysianka ze Złatnej - Huta żółtym szlakiem, wejście na Romankę przez halę Pawlusią, połączone z zapoznaniem specyfiki rezerwatu przyrody ,,Romanka", przejście Szlakiem Hal przez Halę Lipowską.

Narzędzia dostępności