Niedawno nasze Stowarzyszenie skierowało do licealistów słowa: 

Uczennice i uczniowie klas III, na kilka tygodni przez maturą pragniemy Was zmobilizować do osiągania jak najwyższych wyników w nauce. Tej osobie spośród Was, która okaże się w tym najlepsza, Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu z radością przekaże indywidualną nagrodę finansową o dużej wartości, ufundowaną po raz 36. przez Szanownego Pana Profesora Bolesława Gintera, uczonego, emerytowanego archeologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwenta naszego liceum z roku 1955. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać tę nagrodę? Należy zostać wytypowanym przez Radę Pedagogiczną, która weźmie pod uwagę następujące kryteria: a) średnią ocen ukończenia kl. III, b) średnią ocen ukończenia szkoły, c) rangę osiągnięć indywidualnych (np. w olimpiadach przedmiotowych, konkursach na szczeblu ogólnopolskim i innych o szerokim zasięgu).

Teraz już wiadomo, że tegoroczną laureatką nagrody została Adrianna Adamczyk z kl. 3cg, którą uhonorował obecny na uroczystości pożegnania maturzystów (29 kwietnia 2022r.) w roku szkolnym 2021/2022 Profesor Bolesław Ginter. Zacny Gość życzył maturzystom, aby cieszyli się swoja młodością, którą powinni wykorzystać, cieszyć się z niej i ją celebrować, aby jej nie zaniedbali i pamiętali, że cząstkę tej młodości zawdzięczają naszej wspólnej szkole.

Ado, gratulujemy Ci sukcesu i cieszymy się z Twoich osiągnieć w dziedzinie nauk biologicznych i chemicznych!

Drogi Panie Profesorze, dziękujemy!

Bolesław Ginter ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ  (1961, magister archeologii Polski). Uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych (1966), tytuł doktora habilitowanego (1973), a następnie tytuł profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych (1985), zaś w 1994 roku tytuł profesora zwyczajnego. Był prodziekanem Wydziału Filozoficzno-Historycznego (1984-87) i prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego (1990-1993). Pełnił funkcję kierownika Zakładu Archeologii Epoki Kamienia Instytutu Archeologii UJ. Doctor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, badacz m.in. starszej i środkowej epoki kamienia w Polsce i na Półwyspie Bałkańskim, paleolitycznych pracowni krzemieniarskich i okresu predynastycznego w Egipcie, odbył staże naukowe w Czechach, na Słowacji, Ukrainie, w Niemczech, Danii, Szwajcarii i we Włoszech. Prowadził badania wykopaliskowe w Polsce, Bułgarii, Grecji i Egipcie. Jest członkiem Komitetu NaukPra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk, Komisji Paleogeografii Czwartorzędu oraz Komisji Spraw Europejskich przy Polskiej Akademii Umiejętności, Union Internationale des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques, Deutsches Archäologisches Institut, International Association of Egyptologists, American Academy in Rome. Wielokrotnie nagradzany za działalność naukową i pedagogiczną, jest autorem i współautorem około 150 publikacji naukowych, w tym 12 książkowych.

 


Narzędzia dostępności