Podziękowania dla Pani Haliny Staszkiewicz

Stowarzyszenie „Z Kopernikiem w XXI wiek” w imieniu Dyrekcji, nauczycieli oraz całej społeczności uczniowskiej serdecznie dziękuje Pani Halinie Staszkiewicz - Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Żywcu - za przekazanie darowizny na rzecz szkoły. Środki te pozwolą na realizację planów związanych z modernizacją szkolnego obserwatorium astronomicznego.

Narzędzia dostępności