Z inicjatywy Stowarzyszenia „Z Kopernikiem w XXI wiek” nasi uczniowie od zeszłego roku szkolnego mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez Panią Joannę Litwin – aktorkę Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie. Tematyka warsztatów teatralnych obejmuje: interpretację tekstu (wiersz, proza), etiudy i improwizacje sceniczne, podstawowe zada-nia aktorskie, pracę z rekwizytem, ćwiczenia oddechowo – fonacyjne i dykcyjne oraz ekspresję na scenie.

Oprócz uzyskiwania praktycznej wiedzy oraz udziału w zabawach rozwijających umiejętności aktorskie, młodzież uczęszczająca na warsztaty teatralne, ma możliwość wyjazdów do teatru w Czeskim Cieszynie, oglądania spektakli i uczestnictwa w debatach.

W tym roku szkolnym zespół teatralny podczas Narodowego Czytania, które odbyło się w auli naszego liceum, wystawił fragmenty „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Czekamy na kolejne przedstawienie w wykonaniu naszych uczniów!

Narzędzia dostępności