Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej

Od roku 2014 nasze liceum współpracuje z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej. Organizowane są wykłady i warsztaty w auli szkolnej wygłaszane przez wykładowców tejże uczelni. Wykłady dotyczą problematyki zdrowotnej: ratownictwa medycznego w nagłych przypadkach, chorób społecznych i cywilizacyjnych i ich profilaktyki, różnorodnych zachowań ryzykownych młodzieży i sposobów zapobiegania im. Młodzież naszej szkoły może również uczestniczyć w zajęciach wyjazdowych organizowanych w salach wykładowych i ćwiczeniowych uczelni.

Dotychczas nasi uczniowie uczestniczyli w ciekawych zajęciach edukacyjnych:
1. „Choroby nowotworowe i ich profilaktyka”.
2. „Przeszczep narządów za i przeciw”.
3. „Zostań dawcą szpiku kostnego”.
4. „Prawda o dopalaczach”.
5. „Jutro dzisiejszych tatuaży”.
6. „Gratisy przygodnego seksu”.
7. „Zachowania ryzykowne młodzieży”.
8. „Pierwsza pomoc”


Narzędzia dostępności