Od roku szkolnego 2008/2009 realizujemy innowację pedagogiczną "klasa uniwersytecka" we współpracy z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Śląskiego, zatem klasa ma już ponad 10 lat tradycji. Program autorski p. Haliny Badory, Urszuli Pietyry i Agnieszki Król zawiera istotne poszerzenia materiału z matematyki. Oprócz seminarium zadaniowego oraz cyklicznych wykładów wygłaszanych przez pracowników Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego, program klasy obejmuje również pięciodniowy obóz naukowy. Do chwili obecnej odbyło się już dwanaście takich obozów, gdzie młodzież w schronisku na Hali Rysianka przez pięć dni poszerza znajomość matematyki, języka angielskiego i własnej Małej Ojczyzny, łącząc to niejednokrotnie z realizacją programów prozdrowotnych.

Wyniki egzaminów maturalnych z matematyki "klas uniwersteckich"

Rok szkolny Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
Średnia klasy [%]
Średnia krajowa [%]
Średnia klasy [%]
Średnia krajowa [%]
2010/2011 88,23 48 54,62 44
2011/2012 92,27 56 69,57 48
2012/2013 93,15 55 68,56 54
2013/2014 94,31 48 71,08 42
2014/2015 90,80 54 66,08 40
2015/2016 89,66 56 44,74 31
2016/2017 3a - 91,31
3b - 94,00
54 3a - 63,13
3b - 68,07
37
2017/2018 3a - 82,00
3b - 92,75
56 3a - 34,78
3b - 49,87
29
2018/2019 94,67 64 66,06 50
2019/2020 3a - 78
3b - 92
58 3a - 32
3b - 60
44
2020/2021 3a - 76,90
3b - 93,56
56 3a - 26,84
3b - 52,26
31
2021/2022 3b - 88 58 3b - 53 33
2022/2023 4b - 95,52 71 4b - 64,00 50

Wyniki maturalne klasy uniwersyteckiej stanowią dowód na trafność tego typu projektu, jak również fakt, że ze względu na duże zainteresowanie tym rozszerzeniem, w roku szkolnym 2014/2015 zostały po raz pierwszy utworzone dwa oddziały "klasy uniwersyteckiej".
Rozwój uczniów "klas uniwersyteckich" potwierdzają również ich wybitne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach - zobacz. List gratulacyjny - zobacz.

Cykliczne wykłady matematyczne
W ramach innowacji pedagogicznej "klasa uniwersytecka" co miesiąc odbywa się cykl wykładów - dla każdej "klasy uniwersyteckiej" osobno. Do tej pory w ponad 69 zjazdach tego typu odbyło się ponad 320 wykładów. Prowadzili je pracownicy Instytutu Matematyki: p. dr hab. Tomasz Szostok oraz p. prof. dr hab. Roman Badora. Wykładli oni elementy analizy matematycznej, algebry, elementy równań funkcyjnych, topologii i innych elementów matematyki wyższej. Pozwala to naszym uczniom osiągać bardzo wysokie wyniki maturalne, licze sukcesy w konkursach matematycznych, a także ma duże znaczenie w czasie pierwszych lat studiów - co podkreślają nasi absolwenci.

Seminarium zadaniowe
Wiadomości matematyczne, poszerzane na wykładach cyklicznych, są przybliżane na seminarium zadaniowym, które jest prowadzone - z założenia - przez innego nauczyciela niż ten, który aktualnie realizuje treści programowe w danej klasie. Istotą seminarium zadaniowego są ćwiczenia do wykładu. Ponadto daje ono możliwość przygotowania się uczniów do różnego rodzaju konkursów matematycznych.

Wykłady i warsztaty matematyczne
Nasi uczniowie biorą udział w wykładach i warsztatach na Uniwersytecie Śląskim (oprócz prowadzonych cyklicznie w szkole wykładów i seminarium zadaniowego) np. podczas corocznego wyjazdu na tę uczelnię w ramach Międzynarodowego Dnia Liczby Pi. Ponadto uczestniczą w wykładach pracowników naukowych Instytutu Matematyki UŚ organizowanych w szkole.

Narzędzia dostępności