Spotkanie humanistów

W dniu 21 listopada br. młodzież naszego liceum wysłuchała w auli dwóch wykładów:

1. Spór Herberta z Miłoszem o sens Powstania Warszawskiego, wygłoszonego przez Pana prof. Marka Bernackiego.

2. Projektowanie komunikacji, wygłoszonego przez Pana dr. Jarosława Pacułę.

Wykładowcy są pracownikami naukowymi Wydziału Humanistyczno-Społecznego (filologia polska) Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

W spotkaniu uczestniczyły klasy: 2f, 2g, 3a i 3h.

Narzędzia dostępności