Aby złożyć dokument w postaci elektronicznej na elektronicznym dzienniku podawczym szkoły należy:

  1. Posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny.
  2. Na stronie http://epuap.gov.pl założyć konto użytkownika.
  3. Posiadać pismo w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  4. Zalogować się na stronie http://epuap.gov.pl nowo uzyskanym loginem i hasłem.
  5. Wybrać zakładkę moje dokumenty.
  6. Wypełnić formularz, dołączyć podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym dokument i wysłać.

Adres skrzynki podawczej na ePUAP: /lozywiec/SkrytkaESP

Narzędzia dostępności