today or shop the replica collection watch replicas for sale online.

Piotr Seemann

Uczeń kl. 3b Piotr Seemann został laureatem XIV Olimpiady Lingwistyki Matematycznej i wśród 62 uczestników z Polski i Ukrainy zajął wspaniałe II miejsce! Oznacza to, że będzie reprezentował Polskę w ośmioosobowym zespole najlepszych (pozostali zwycięzcy olimpiady pochodzą z renomowanych w kraju liceów: XXVII LO im. T. Czackiego w Warszawie, LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, Liceum Akademickiego z Zespołu Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, VIII LO im. M. Skłodowskiej - Curie w Katowicach, XIV LO im. St. Staszica w Warszawie, III LO im. A. Mickiewicza we Wrocławiu, V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie) podczas Międzynarodowej Olimpiady Lingwistycznej, która odbędzie się w lipcu 2016 r. w Indiach! W ubiegłym roku startowało w niej 166 uczniów z 29 krajów z całego świata.

Materiał o Piotrze Seemannie (od ok. 16-tej minuty) - TVP Katowice 25 kwietnia 2016, 18:30

Narzędzia dostępności