Z dokumentu sesji Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 1904 roku w Żywcu szczegółowo określającego wykonanie zobowiązań wobec mającej powstać szkoły:

"Rada Gminna uchwala 19 głosami na 21 głosujących wystawić i przedłożyć c.k. Rządowi po myśli reskryptu c.k. Ministerstwa Wyznań i Oświecenia z dnia 7 grudnia 1903 roku  w formie prawno-zobowiązującej deklarację tej treści, iż gmina miasta Żywca zobowiązuje się do następujących świadczeń na rzecz szkoły realnej:

(…) Gmina dostarczy trwale i bezpłatnie wszystkich kiedykolwiek zapotrzebować się mogących dla szkoły realnej lokalności, a przede wszystkim wystawić nowy budynek szkolny wg planów zatwierdzić się mających przez c.k. Ministerstwo Wyznań i Oświecenia i oddać ten budynek warz z gruntem budowlanym c.k. Skarbowi Państwa w stanie wolnym od ciężarów najpóźniej w przeciągu trzech lat od aktywowania pierwszej klasy tj. z dniem 31.08.1907 roku trwale do użytku na wspomniany cel. Wystawić się mający dla pomieszczenia szkoły realnej budynek będzie oprócz 11 sal szkolnych zawierać salę na egzorty z nyżą na ołtarz, 3 sale rysunkowe z potrzebnymi gabinetami, 1 salę do modelowania, 1 salę wykładową dla fizyki z fizykalnym gabinetem i z 1 laboratorium, 1 salę wykładową dla chemii i po jednym laboratorium dla nauczycieli i dla uczniów, 1 gabinet historii naturalnej z laboratorium, 1 gabinet geograficzny, bibliotekę nauczycielską, bibliotekę dla uczniów, salę wykładową dla nauki religii, kancelarię dyrekcyjną z przedpokojem, salę konferencyjną, salę gimnastyczną w odpowiednich rozmiarach (20m*10m) z pokojem dla nauczyciela i szatnię dla uczniów, mieszkanie dla dyrektora i tercyana, wreszcie potrzebne piwnice i strychy.
Na urządzenie przy tym boiska do zabaw dla uczniów i ogrodu botanicznego dostarczy gmina plac odpowiedni. (…)"

(Deklarację podpisali: burmistrz Jan Studencki, asesor Arnold Paluszkiewicz, radni dr Michał Kórnicki i dr Edmund Udziela)


Z dokumentu Starostwa Żywieckiego, skierowanego do Gminy Żywiec w dniu  24 sierpnia 1904 roku, powiadamiającego o wydaniu zezwolenia cesarza Franciszka Józefa na otwarcie szkoły:

"Jego c.k. Apostolska Mość raczył najwyższym postanowieniem z dnia 3 sierpnia 1904r. najłaskawiej zezwolić na założenie państwowej szkoły realnej w Żywcu." 


Z aktu erekcyjnego szkoły:

"Państwową szkołę realną w Żywcu aktywowano z rokiem szkolnym 1904 na razie z klasa pierwszą i będzie się ją w następstwie w ten sposób uzupełniało, że z każdym następnym rokiem otworzy się najbliższą wyższą klasę." 


Szkoła ma już 110 lat!

Idziemy z duchem czasu. Szkoła z ponadwiekową tradycją wciąż stara się być nowoczesna!
Zaprosiliśmy całą społeczność liceum do wspólnego świętowania tej rocznicy przez cały rok 2014 (do końca r. szk. 2013/2014 i w I półroczu roku szkolnego 2014/2015). 


W roku Jubileuszu 110-lecia Szkoły:

- prowadziliśmy publikowanie 19-to odcinkowego cyklu newsów pod wspólnym tytułem  „Historia Szkoły – bogata, ciekawa, mało znana…”. Każdy odcinek rozpoczynają słowa „Czy wiesz, że…” . Przedstawiliśmy w nim ciekawostki o szkole, nieznane dotąd epizody z jej dziejów. Ciekawy czytelnik dowie się na przykład, gdzie w budynku była zlokalizowana winda i kiedy działała, dlaczego niektóre uczennice na początku minionego wieku nazywano prywatystkami, co kryje archiwum szkoły, a w nim zachowane prawie kompletne /uploaded/stara_strona/dokumenty uczniów z okresu od 1904 do 1939 roku…, pozna wiele, wiele innych faktów, 
- na podsumowanie cyklu zaprosiliśmy uczniów do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie 110 LAT HISTORII MOJEJ SZKOŁY, w ktorym zaszczytny tytuł Mistrza Wiedzy o Historii Szkoły otrzymał zespół z kl. 2g,
- w tym szczególnym dla szkoły roku uczniowie mieli okazję zaprezentowania talentów artystycznych podczas cyklu Dni Talentów Uczniowskich w Roku Jubileuszowym 110-lecia Szkoły (w dziedzinach: muzyka /zespoły i soliści/, malarstwo, fotografia) organizowanych przez Samorząd Uczniowski przy współudziale Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu,
- z uczniami spotkało się wielu wybitnych absolwentów, sławnych w Polsce i za granicą, ludzi nauki, kultury i sportu (n.p. Stanisław Bajtlik, Szymon Wróbel, Sebastian Kawa),
- podsumowaniem tych i wielu innych działań jubileuszowych była wspaniała uroczystość szkolna, ktora odbyła się 12 grudniu 2014 roku w aulii przebiegała pod hasłem: W przeszłość zapisana jest przyszłość.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z obchodów 110-lecia liceum.

Narzędzia dostępności