Obozy matematyczno-językowe z profilaktyką uzależnień

 

Od roku szkolnego  2008/2009 realizujemy w naszej szkole innowację pedagogiczną „klasa uniwersytecka” we współpracy z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Śląskiego. Program autorski p. Haliny Badory, Urszuli Pietyry i Agnieszki Król zawiera istotne poszerzenia materiału z matematyki. Oprócz seminarium zadaniowego oraz cyklicznych wykładów wygłaszanych przez pracowników Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego, program klasy obejmuje również obóz naukowy. Dzięki staraniom Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Żywcu, które przystępuje do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych miasta Żywiec i powiatu żywieckiego miasto Żywiec dofinansowuje projekty Obóz Naukowo – profilaktyczny Rysianka – za realizację których są odpowiedzialne są p. Agnieszka Król i p. Urszula Pietyra.

Każda z grup przedstawia przygotowane wcześniej treści dotyczące zadań maturalnych, a przede wszystkim konkursowych: każdorazowo to na obozie zostają rozwiązane aktualne zadania kolejnych edycji Olimpiady Matematycznej, Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH, Olimpiady o Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej i innych. Zajęcia kończą się testami - ponieważ uczniowie poszczególnych grup rywalizują ze sobą - zarówno w przedstawieniu treści, jak i w rozwiązywaniu zadań na ich podstawie, w konkursach dotyczących profilaktyki, jak i języka angielskiego. Zajęcia są bardzo intensywne i w pełni wykorzystują brak konieczności dostosowania się do ściśle określonego czasu lekcji - przy jednoczesnym przestrzeganiu harmonogramu, co jednak nie przekreśla możliwości rozwiązywania trudnych problemów matematycznych w plenerze czy schronisku, a nie tylko na sali wykładowej.

I Obóz Naukowo – profilaktyczny Rysianka 2010II Obóz Naukowo – profilaktyczny Rysianka 2011III Obóz Naukowo – profilaktyczny Rysianka 2012IV Obóz Naukowo – profilaktyczny Rysianka 2013V Obóz Naukowo – profilaktyczny Rysianka 2014VI Obóz Naukowo – profilaktyczny Rysianka 2015

Narzędzia dostępności