today or shop the replica collection watch replicas for sale online.

Communication skills for teachers and trainers - a course held in Kalamata, Greece

Communication skills for teachers and trainers - a course held in Kalamata, Greece

W ramach unijnego projektu ERASMUS+ "Komunikacja - powrót do relacji" dwie nauczycielki naszej szkoły - Agnieszka Fluder i Iwona Jasek wzięły udział w szkoleniu, które odbyło się w dniach od 6 do 12 listopada w greckiej Kalamacie.

Kurs "Communication skills for teachers and trainers" poświęcony był edukacji włączającej, rozumianej jako wspieranie i podnoszenie jakości edukacji w procesie kształcenia i wychowania, którego celem jest zwiększenie szans wszystkich uczniów poprzez zapewnienie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę możliwości oraz pełne włączenie ich w życie społeczne.

Podczas kursu uczestnicy tworzyli narzędzia umożliwiające poprawę komunikacji, środowiska nauki nastawionego na pracę zespołową, umiejętności słuchania i przekazywania informacji zwrotnej, która jest niezwykle istotna w budowaniu poczucia pewności siebie, a także zwrócili uwagę na rolę poczucia humoru, dystansu do siebie i mowę ciała w budowaniu relacji międzyludzkich.

Kurs składał się z części teoretycznej oraz zastosowania w praktyce różnych metod pracy z uczniami poprzez wykorzystanie nowoczesnej technologii, np. gier edukacyjnych i programów interaktywnych (action bound, interactive museum).

Nauczyciele wzięli także udział w wycieczce do antycznej Messiny, gdzie podziwiali ruiny teatru, parlamentu i innych miejsc użyteczności publicznej.

Umiejętności i wiedza zdobyte podczas kursu pozwolą na szersze wykorzystanie różnych narzędzi na lekcjach w szkole.

 


deklaracja dostępności

epuap

bip

stowarzyszenie przyjaciół lo

stowarzyszeni 21 wiek

srebrna szkoła

04.12.2022
Zofia Owczarczyk stypendystką Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2022/2023

Zofia Owczarczyk stypendystką Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2022/2023

29 listopada 2022 roku, w Sali Koncertowej Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Bielsku Białej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów...

czytaj więcej
04.12.2022
Młodzież I LO w Żywcu uczestniczyła w „Dniu Otwartych Wykładów” Instytutu Historii UŚ

Młodzież I LO w Żywcu uczestniczyła w „Dniu Otwartych Wykładów” Instytutu Historii UŚ

Od roku szkolnego 2019/2020 nasza szkoła realizuje innowację pedagogiczną "klasa uniwersytecka humanistyczna" we współpracy z Instytutem Historii...

czytaj więcej
Narzędzia dostępności