Do Niepodległej, dla Niepodległej - zapraszamy na dwie ciekawe wystawy w auli szkolnej

Do Niepodległej, dla Niepodległej - zapraszamy na dwie ciekawe wystawy w auli szkolnej

W dniach od 27 listopada do 6 grudnia b.r. w naszym liceum w Auli im. St. Pyjasa prezentujemy dwie ciekawe wystawy. Ukazują one, jaki wkład w dzieło odzyskiwania Niepodległości wnieśli znaczący bohaterowie historii wielkiej oraz ci mniej znani, lecz niezwykle ważni w historii lokalnej, w tym uczniowie naszej szkoły sprzed 100 lat. Niepodległość jest ich dziełem wspólnym.

Pierwsza, zatytułowana "OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI" - przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej - na dziesięciu dużych panelach przedstawia m. in. proces kształtowania się polskich granic, najważniejsze wydarzenia w trakcie odbudowy państwowości, postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego, którzy (...) reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI.     Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali wierni własnym poglądom, ale, wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI [fragment opisu wystawy, źródło: IPN].

Druga, lokalna - poświęcona pamięci uczniów i nauczycieli naszej szkoły, którzy w niej kształtowali swe postawy i w latach 1914 - 1920 dzielnie dowiedli wielkiego patriotyzmu - nosi tytuł "TU ZACZYNAŁY SIĘ ICH DROGI DO NIEPODLEGŁEJ". Składają się na nią między innymi po raz pierwszy publicznie prezentowane archiwalne Księgi dokumentów uczniów z lat 1904 - 1918 (otwarte na stronach przede wszystkim dotyczących legionistów, np. Leonarda Rybarskiego, dowódcy ochotników - I kompanii żywieckiej, włączonej potem do I Brygady Legionów), fotografie klas i nauczycieli z roku 1918  - trwałe ślady i dowody życia pokolenia sprzed wieku. Ekspozycję uzupełniają fotografie (kserokopie) z Muzeum Miejskiego w Żywcu, przedstawiające legionistów, w tym pochodzące z tzw. Teki Tadeusza Jänicha (stanął na czele II kompanii legionistów) wzbogacone rysunkami autora. Komentarz do wystawy stanowią fragmenty rocznych Sprawozdań szkolnych z tego okresu (dokumentu przygotowywanego przez szkoły w Galicji od II poł. XIX w i w latach 20. XX w.), dowodzące uczestnictwa C.K. (Wyższej) Szkoły Realnej a następnie - po 11 listopada 1918 r. - Wyższej Szkoły Realnej w wydarzeniach dziejowych. Uświadamiają, jak wielki wpływ na jej funkcjonowanie wywarła historia i świadczą o trosce szkoły o losy wychowanków (np. publikowanie list uczniów, którzy wówczas służą wojskowo, poległych, odznaczonych oraz żyjących w niewoli).

Życzymy, aby obie ekspozycje stały się źródłem mądrej refleksji historycznej w szerokim wymiarze państwa i przybliżyły rozumienie losów naszych poprzedników w tych murach - młodych ludzi, zdeterminowanych przez historię.

Wystawy zwiedzają klasy pod opieką nauczyciela według harmonogramu dostępnego u wychowawców.

Opiekunki i koordynatorki wystaw - Aleksandra Bura (polonistka) i Ewa Góra (historyczka).


deklaracja dostępności

epuap

bip

stowarzyszenie przyjaciół lo

stowarzyszeni 21 wiek

Współpraca
z ATH w Bielsku-Białej
ATH instytut neofilologii
27.05.2024
Wspieramy akcję charytatywną „Pola Nadziei”

Wspieramy akcję charytatywną „Pola Nadziei”

„Pola Nadziei” to inicjatywa, w ramach której od 1998 roku przeprowadzane są zbiórki pieniędzy na potrzeby polskich hospicjów. Celem akcji jest...

czytaj więcej
21.05.2024

XV Jubileuszowy Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka

Uczennice i uczniowie naszej szkoły otrzymali cenne podziękowania od Organizatora Konkursu – Fundacji „PRO ARTE CHRISTIANA” – za udział w XV...

czytaj więcej
Narzędzia dostępności