Ekokrytyka jako metodologia odczytywania tekstów

Ekokrytyka jako metodologia odczytywania tekstów

Antropocentryczny punkt widzenia rodzi przymus, aby podbijać, uczłowieczać i naruszyć każdą rzecz naturalną i nazywać te działania wolą człowieka. Antropocentryzm zniewala człowieka, dlatego należy na nowo określić miejsce humanistyki we współczesnym świecie – takie tezy postawiła mgr Paulina Czernek-Pasierbek w trakcie wykładu poświęconego metodologii badania tekstów literackich.

Utwory literackie w XXI wieku można poddać ponownej interpretacji i odczytać je przez pryzmat ekokrytyki. Wykładowczyni wyjaśnia na czym polega zmiana perspektywy widzenia na przykładzie oświeceniowej ody A. Naruszewicza „Balon”, czy prowokacyjnej „Padliny” modernistycznego poety Ch. Baudelaire’a. Ekokrytyka zwraca uwagę na obraz natury, relacje pomiędzy człowiekiem a światem przyrody, kryzys ekologiczny oraz różne aspekty przemijania. Intrygujące opowiadania Dominiki Słowik opublikowane w zbiorze „Samosiejki” ilustrują zmianę widzenia świata zmierzającą w stronę tzw. narracji wrażliwej. Nowa metodologia badania literatury proponuje nie tylko reinterpretacje, ale przede wszystkim promowanie dojrzałych i odpowiedzialnych postaw. Takich, które przezwyciężą strach zrodzony przez instynkt przetrwania i przezwyciężą denializm ekologiczny – czyli wypieranie problemu.

Wykład mgr Pauliny Czernek-Pasierbek odbył się 24 stycznia w auli I LO.

W spotkaniu uczestniczyły klasy: 1 f, 2 f, 3 f, 4 a oraz kilkoro uczniów z klasy 4 f.


deklaracja dostępności

epuap

bip

stowarzyszenie przyjaciół lo

stowarzyszeni 21 wiek

Współpraca
z ATH w Bielsku-Białej
ATH instytut neofilologii
12.06.2024
Jakub Pach wicemistrzem świata w sztukach walki w formule ADCC

Jakub Pach wicemistrzem świata w sztukach walki w formule ADCC

25 maja 2024 r. w Warszawie odbyły się AMATORSKIE MISTRZOSTWA ŚWIATA w sztukach walki w formule ADCC (Abu Dhabi Combat Club) – prekursor i...

czytaj więcej
11.06.2024
Obóz naukowy humanistów naszego liceum

Obóz naukowy humanistów naszego liceum

W dniach od 5 do 7 czerwca 2024 roku odbył się naukowy obóz humanistów w Wiśle, Cieszynie i Bielsku-Białej. W wyjeździe wzięło udział 50 uczniów z...

czytaj więcej
Narzędzia dostępności