FIFA 19 - Mistrzostwa Powiatu Żywieckiego

FIFA 19 - Mistrzostwa Powiatu Żywieckiego

REGULAMIN TURNIEJU

1. Postanowienia ogólne.

 1. Poniższy Regulamin Turnieju (w skrócie „Regulamin”) dotyczy: II Esportowych Mistrzostw Powiatu Żywieckiego FIFA19 w Żywcu.
 2. Termin turnieju: 16 listopada 2019, START: 8:30
 3. Miejsce Turnieju: I LO im. M. Kopernika w Żywcu, ul. Słowackiego 2.
 4. Organizatorami Turnieju są
  • Stowarzyszenie Esport Polska z siedzibą w Bielsku-Białej,
  • I LO im. M. Kopernika w Żywcu.
  • Starostwo powiatowe w Żywcu.
 5. Każdy z uczestników Turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz jego przestrzegania.
 6. Na udział w Turnieju zgodę wyraża Rodzic ucznia przez wypełnienie pisemnej zgody (załącznik 1) i przekazanie jej do szkolnego opiekuna drużyny. Jest to równoważne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 7. W Turnieju mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 8. Warunkiem udziału w Turnieju jest zgoda Rodzica lub prawnego opiekuna.
 9. Uczestnicy nie wnoszą opłat rejestracyjnych.
 10. Uczestnicy mogą zaopatrzyć się we własne kontrolery do gry (pady).
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

2. System rozgrywek.

 1. W Turnieju udział biorą samodzielni gracze zgłoszeni przez szkoły.
 2. Zawodników zgłasza Dyrektor Szkoły lub nauczyciel przez niego wyznaczony. Organizator pozostawia tę kwestię (ilość zawodników) w gestii Dyrektora Szkoły.
 3. Zgłoszenie zawodników przekazuje Dyrektor Szkoły lub opiekun drużyny szkolnej
  na adres e-mail: biuro@esportpolska.org do dnia 14 listopada 2019 w formie zwykłej wiadomości tekstowej zawierającej:
  • imię i nazwisko zawodnika
  • wiek
  • klasę
 4. Turniej rozgrywany jest systemem pucharowym.
 5. Organizator Turnieju przeprowadzi losowanie zawodników, którzy zagrają systemem pucharowym (jeden na jednego w systemie drabinki Single Elimination
  przegrywający odpada).
 6. Pierwsze losowanie odbywa się wśród zawodników poszczególnych grup wiekowych. Kolejne losowania odbędą się w kolejnych etapach zawodów.
 7. Zakłada się, że w przypadku nieobecności zawodnika podczas pierwszego losowania jego współzawodnik może otrzymać automatyczny awans do dalszej rozgrywki.
 8. System wychodzenia może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszonych graczy.
  O wychodzeniu w takim przypadku decydują Organizatorzy.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do podziału zawodników.

3. Rozgrywka meczowa.

 1. Wszystkie mecze rozgrywane są przy pomocy gry FIFA18/FIFA19.
 2. Każdy gracz może posiadać własnego pada potrzebnego do gry.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyznaczenia godziny meczu, a osoby nie stosujące się do nich mogą zostać usunięte z turnieju lub mecz może być zakończony wynikiem pozytywnym dla przeciwnika.
 4. Dopuszcza się maksymalnie 5 minut spóźnienia.

4. Ustawienia gry.

Ustawienia gry będą takie same na każdym stanowisku.

 • Typ gry: Rankingowa
 • Długość połowy: 4 lub 6 minut (organizator zastrzega sobie prawo do zmian).
 • Poziom trudności: ustalone w dniu Turnieju
 • Szybkość gry: Normalna
 • Kontuzje: Wył
 • Spalone: Wł.
 • Kartki: Wł.
 • Zagrania ręką: Wył.
 • Liczba zmian: 3
 • Sterowanie: Dowolne
 • Stadion: Dowolny
 • Pogoda: Dobra
 • Pora dnia: Dzień/Noc
 • Piłka: domyślna
 • Kamera: Telewizyjna

UWAGA!

 • Rozgrywki rozgrywamy poprzez mecz towarzyski drużynami narodowymi lub klubowymi.

5. Zasady Fair Play.

 1. Organizator dokłada wszelkich starań w realizacji misji Stowarzyszenia Esport Polska określonych na stronie internetowej esportpolska.org.
 2. Następujące działania będą uznawane za niesportową grę:
 3. celowe wyłączenie komputera lub monitora, rzucanie padem, odłączanie przewodów itp. działania;
 4. gra na czas poprzez zbyt długie podawanie w obronie na własnej połowie w celu utrzymania korzystnego wyniku;
 5. niesportowy doping, niesportowe zachowanie lub ogólnie kłopotliwe (np. krzyk, wyzwiska), niewłaściwe i nieprofesjonalne działania skierowane przeciwko innemu graczowi podczas i poza rozgrywką turniejową;
 6. W przypadku wykrycia naruszenia jednego z punktów uznawanego za niesportową grę przez jakiegokolwiek gracza, uczestnik Turnieju (według uznania Opiekuna rozgrywek) może otrzymać ostrzeżenie, przegrać przez walkower lub w skrajnych przypadkach zostać zdyskwalifikowany z Turnieju.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do określenia innych warunków określających niesportową grę.

6. Działania zabronione i kary.

 1. Celem Organizatora jest zorganizowanie Turnieju na sprawiedliwych i równych dla wszystkich zasadach.
 2. W każdej sprawie spornej decyzję podejmuje Organizator, a jego działania są oparte na przyjętej zasadzie poczucia słuszności i sprawiedliwości.
 3. Regulamin jest jasnym wyznacznikiem tego, co uczestnik Turnieju powinien, a czego nie powinien robić, jednak w spornych lub bardziej skomplikowanych przypadkach zdanie Organizatora jest najważniejsze.
 4. Najważniejszą zasadą przyświecającą Turniejowi jest gra fair play. Dlatego organizator zobowiązuje graczy do:
 • przestrzegania zasad kultury osobistej;
 • okazywania wyrozumiałości i dążenie do kompromisu w przypadku problemów technicznych u przeciwnika;
 • łagodzenia konfliktów;
 • uczciwej gry bez używania jakichkolwiek nielegalnych wspomagaczy;
 • przestrzegania etykiety oraz innych, ogólnie obowiązujących norm społecznych;

7. Postanowienia końcowe.

  1. Organizator Turnieju ma prawo do dokonywania zmian w regulaminie. W takim przypadku odpowiednia informacja zostanie ogłoszona na Turnieju.
  2. W kwestiach niezawartych w Regulaminie należy stosować obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawo, w szczególności Kodeks Cywilny.

Pobierz załączniki

Wypełnione zgłoszenia należy złożyć w Sekretariacie Liceum do dnia 13 listopada (środa).

deklaracja dostępności

epuap

bip

stowarzyszenie przyjaciół lo

stowarzyszeni 21 wiek

srebrna szkoła

08.08.2022
Żegnamy Panią Profesor Reginę Żywotko – emerytowaną nauczycielkę naszego liceum

Żegnamy Panią Profesor Reginę Żywotko – emerytowaną nauczycielkę naszego liceum

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6 sierpnia 2022 roku w wieku 91 lat odeszła od nas Pani Regina Żywotko – nauczycielka języka rosyjskiego w...

czytaj więcej
05.08.2022
XXIV AKCJA WAKACYJNA „Wycieczka za 1 zł”- LATO 2022 (Podsumowanie)

XXIV AKCJA WAKACYJNA „Wycieczka za 1 zł”- LATO 2022 (Podsumowanie)

Rok 2022 = 5 wycieczek = 310 osób24 LATA = 178 WYCIECZEK = 9259 UCZESTNIKÓW Zakończyła się tegoroczna XXIV Akcja „Wycieczka za złotówkę – LATO...

czytaj więcej
Narzędzia dostępności