Obóz naukowy biologiczno-chemiczny 2019

Obóz naukowy biologiczno-chemiczny 2019

W dniach od 5 do 7 czerwca 2019 r. uczniowie klas 2c i 2d wzięli udział w IV Obozie Naukowym Biologiczno-Chemicznym, który obejmował zajęcia terenowe oraz pokazy odbywające się w Krakowie. W pierwszym dniu zajęć zwiedzaliśmy Ogród Botaniczny, najstarszy tego typu ogród w Polsce. Założony został jeszcze w latach 80-tych  XVII wieku i wpisany jest do rejestru zabytków, jako cenny obiekt przyrody, pomnik historii nauki, sztuki ogrodniczej i kultury. Zobaczyć można w nim tysiące gatunków roślin. Mieliśmy okazję poćwiczyć rozpoznawanie różnych gatunków roślin, a także obserwować przystosowania roślin do różnych warunków środowiskowych.
W drugim dniu obozu udaliśmy się do nowego budynku Wydziału Chemii UJ, innowacyjnego kompleksu będącego elementem zbudowanego tam Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ. Na kilkudziesięciu tysiącach metrów kwadratowych powstały nowoczesne sale dydaktyczne i laboratoria. W ramach zaplanowanych zajęć uczniowie wysłuchali wykładu na temat niskich temperatur, historii skraplania gazów i zastosowań kriogeniki. Następnie obejrzeli szereg pokazów ciekawych doświadczeń przedstawiających niezwykłe właściwości substancji w niskich temperaturach z użyciem ciekłego azotu i ciekłego powietrza. Pokazy te zostały zapoczątkowane przez samego prof. Karola Olszewskiego, były nie tylko obowiązkowym elementem  podczas wykładów dla studentów chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, lecz także magnesem przyciągającym mieszkańców Krakowa.
Na Wydziale Chemii UJ młodzież naszego liceum wzięła również udział w nowym pokazie chemicznym pt. „Chemik na miejscu zbrodni”. Zajęcia te przybliżyły uczniom jak ekspertyzy chemiczne mogą pomóc w ujęciu przestępcy. Chemia ukazana została jako nauka wspierająca działania służb wymiaru sprawiedliwości w wykrywaniu i ujawnianiu śladów pozostawionych przez przestępcę na miejscu zbrodni. Zajęcia prowadzone były przez chemików sądowych, którzy zaprezentowali techniki ujawniania odcisków palców oraz zabezpieczania śladów traseologicznych i powystrzałowych. Omawiane techniki zilustrowane zostały doświadczeniami, połączonymi z omówieniem teorii pomocnej w zrozumieniu obserwacji.
Kolejno udaliśmy się do Ogrodu Zoologicznego, który zawiera ponad 1400 sztuk zwierząt, przedstawicieli około 270 gatunków. Liczną grupę stanowią zwierzęta ginące i zagrożone wyginięciem (ponad 100 gatunków).  Uczniowie mieli możliwość zobaczenia w naturze cech adaptacji poszczególnych organizmów do otaczającego ich środowiska czyli ich przystosowania poprzez zmianę struktury organizmu lub funkcji życiowych.

Piątek rozpoczął się zajęciami w Centrum Dydaktyczno – Kongresowym Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie nasi uczniowie pod opieką najlepszych specjalistów wzięli udział w zajęciach obrazujących na czym polega praca lekarza operującego tradycyjnie i techniką laparoskopową. W nowocześnie wyposażonych salach ćwiczeniowych dla studentów nasi uczniowie wykonywali pod kontrolą kamer ćwiczenia manualne przygotowujące przyszłego lekarza do różnego rodzaju zabiegów operacyjnych.
Kolejne z zajęć dotyczyły akcji reanimacyjnej. Zajęcia te były bardzo ciekawe gdyż pokazały realistyczne symulacje rozmaitych stanów chorobowych, zobrazowanych na bardzo dobrze wyposażonych fantomach. Przyszli lekarze i pielęgniarki mogą nabyć doświadczenie w rozpoznawaniu zagrożenia zdrowia i życia, reanimowaniu, intubowaniu oraz podawaniu leków oraz prób wykonywania iniekcji bez realnego niebezpieczeństwa zagrożenia pacjenta.
Ostatnim punktem programu było zwiedzanie Muzeum Katedry Anatomii Collegium Medium UJ w budynku Theatrum Anatomicum. Obecnie w muzeum znajduje się 2077 preparatów. Pierwsza sala zawiera preparaty z działu osteologii i artrologii, także anatomii porównawczej, a wreszcie preparaty z działu antropologii. W drugiej sali zgromadzono preparaty z zakresu anatomii oraz modele rozwojowe. Ostatnia sala, będąca chlubą muzeum, zawiera preparaty najstarsze m.in. wykonane osobiście przez Prof. Teichmanna. Muzeum zawiera preparaty uzyskane przy użyciu najnowszych mas wypełniających np. drobnocząsteczkowych żywic, dzięki którym możliwe jest wnikliwe badanie łożysk naczyniowych różnych narządów przy pomocy np. skaningowej mikroskopii elektronowej. W czasie zwiedzania uczniowie byli zapoznawani ze standardami studiów medycznych. Muzeum cieszy się dużym zainteresowaniem – jest zwiedzane przez liczne wycieczki młodzieży średnich szkół medycznych, kandydatów na studia medyczne, studentów innych uczelni.
Piękna, słoneczna pogoda umożliwiła nam odbycie zajęć w terenie. Oprócz niezwykle interesujących, naukowych biologiczno–chemicznych zajęć mieliśmy także okazję skosztować odrobinę krakowskiej kultury, sztuki i kuchni.
Wszyscy wrócili do domu pełni wrażeń i nowych doświadczeń .

Składamy serdeczne podziękowania Stowarzyszeniu „Z Kopernikiem w XXI wiek" za pokrycie części kosztów wyjazdu.

Organizatorki obozu naukowego: nauczycielki biologii – Lucyna Stolorz i Ewa Póda-Michalska oraz nauczycielka chemii – Lidia Walaszek


deklaracja dostępności

epuap

bip

stowarzyszenie przyjaciół lo

stowarzyszeni 21 wiek

Współpraca
z ATH w Bielsku-Białej
ATH instytut neofilologii
21.05.2024

XV Jubileuszowy Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka

Uczennice i uczniowie naszej szkoły otrzymali cenne podziękowania od Organizatora Konkursu – Fundacji „PRO ARTE CHRISTIANA” – za udział w XV...

czytaj więcej
20.05.2024
Wyniki Strażackiego Konkursu Plastycznego – etap powiatowy

Wyniki Strażackiego Konkursu Plastycznego – etap powiatowy

20.05.2024 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Żywcu odbyła się uroczystość rozdania nagród i wręczenia dyplomów zwycięzcom w powiatowych...

czytaj więcej
Narzędzia dostępności