today or shop the replica collection watch replicas for sale online.

Warto się uczyć - nagroda ufundowana przez Profesora B. Gintera już czeka na najlepszego absolwenta

Uczennice i uczniowie klas IV, na kilka tygodni przez maturą tradycyjnie pragniemy Was zmobilizować do osiągania jak najwyższych wyników w nauce. Tej osobie spośród Was, która okaże się w tym najlepsza, Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu z radością przekaże indywidualną nagrodę finansową o dużej wartości, ufundowaną po raz 37. przez Szanownego Pana Profesora Bolesława Gintera, uczonego, emerytowanego archeologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwenta naszego liceum z roku 1955. Składamy zacnemu Darczyńcy wielkie podziękowania za pamięć o szkole i okazywaną pomoc, która pomoże laureatowi nagrody ułatwić start w etapie kształcenia akademickiego.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać tę nagrodę? Należy zostać wytypowanym przez Radę Pedagogiczną, która weźmie pod uwagę następujące kryteria: a) średnią ocen ukończenia kl. IV, b) średnią ocen ukończenia szkoły, c) rangę osiągnięć indywidualnych (np. w olimpiadach przedmiotowych, konkursach na szczeblu ogólnopolskim i innych o szerokim zasięgu).

Wierzymy w Wasze możliwości i życzymy sukcesów!

Bolesław Ginter ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ (1961, magister archeologii Polski). Uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych (1966), tytuł doktora habilitowanego (1973), a następnie tytuł profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych (1985), zaś w 1994 roku tytuł profesora zwyczajnego. Był prodziekanem Wydziału Filozoficzno-Historycznego (1984-87) i prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego (1990-1993). Pełnił funkcję kierownika Zakładu Archeologii Epoki Kamienia Instytutu Archeologii UJ. Doctor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, badacz m.in. starszej i środkowej epoki kamienia w Polsce i na Półwyspie Bałkańskim, paleolitycznych pracowni krzemieniarskich i okresu predynastycznego w Egipcie, odbył staże naukowe w Czechach, na Słowacji, Ukrainie, w Niemczech, Danii, Szwajcarii i we Włoszech. Prowadził badania wykopaliskowe w Polsce, Bułgarii, Grecji i Egipcie. Jest członkiem Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk, Komisji Paleogeografii Czwartorzędu oraz Komisji Spraw Europejskich przy Polskiej Akademii Umiejętności, Union Internationale des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques, Deutsches Archäologisches Institut, International Association of Egyptologists, American Academy in Rome. Wielokrotnie nagradzany za działalność naukową i pedagogiczną, jest autorem i współautorem około 150 publikacji naukowych, w tym 12 książkowych. W roku 2022został uhonorowany przez I LO im. M. Kopernika w Żywcu medalem „Żywiecki Kopernik”.

W imieniu Zarządu - Aleksandra Bura, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu (rok zał. 2009)

deklaracja dostępności

epuap

bip

stowarzyszenie przyjaciół lo

stowarzyszeni 21 wiek

srebrna szkoła

Współpraca
z ATH w Bielsku-Białej
ATH instytut neofilologii
30.05.2023
VII Obóz Naukowy Biologiczno-Chemiczny

VII Obóz Naukowy Biologiczno-Chemiczny

Serdeczne pozdrowienia z pięknego Półwyspu Helskiego przesyłają uczestnicy i opiekunowie VII Obozu Naukowego Biologiczno- Chemicznego.

czytaj więcej
25.05.2023
Kolejne odkrycie sportowe w Koperniku

Kolejne odkrycie sportowe w Koperniku

Jakub Pach to kolejny wybitny sportowiec z naszej szkoły. Jego pasją jest sztuka walki o nazwie JU JITSU. Pragniemy przedstawić liczne...

czytaj więcej
Narzędzia dostępności