Warto się uczyć - nagroda Profesora B. Gintera już oczekuje na najlepszego tegorocznego absolwenta

Uczennice i uczniowie klas III, na kilka tygodni przez maturą pragniemy Was zmobilizować do osiągania jak najwyższych wyników w nauce. Tej osobie spośród Was, która okaże się w tym najlepsza, Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu z radością przekaże indywidualną nagrodę finansową o dużej wartości, ufundowaną po raz 36. przez Szanownego Pana Profesora Bolesława Gintera, uczonego, emerytowanego archeologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwenta naszego liceum z roku 1955. Już teraz składamy zacnemu Darczyńcy wielkie podziękowania.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać tę nagrodę? Należy zostać wytypowanym przez Radę Pedagogiczną, która weźmie pod uwagę następujące kryteria: a) średnią ocen ukończenia kl. III, b) średnią ocen ukończenia szkoły, c) rangę osiągnięć indywidualnych (np. w olimpiadach przedmiotowych, konkursach na szczeblu ogólnopolskim i innych o szerokim zasięgu).

Wierzymy w Wasze możliwości i życzymy sukcesów!

Bolesław Ginter ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ (1961, magister archeologii Polski). Uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych (1966), tytuł doktora habilitowanego (1973), a następnie tytuł profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych (1985), zaś w 1994 roku tytuł profesora zwyczajnego. Był prodziekanem Wydziału Filozoficzno-Historycznego (1984-87) i prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego (1990-1993). Pełnił funkcję kierownika Zakładu Archeologii Epoki Kamienia Instytutu Archeologii UJ. Doctor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, badacz m.in. starszej i środkowej epoki kamienia w Polsce i na Półwyspie Bałkańskim, paleolitycznych pracowni krzemieniarskich i okresu predynastycznego w Egipcie, odbył staże naukowe w Czechach, na Słowacji, Ukrainie, w Niemczech, Danii, Szwajcarii i we Włoszech. Prowadził badania wykopaliskowe w Polsce, Bułgarii, Grecji i Egipcie. Jest członkiem Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk, Komisji Paleogeografii Czwartorzędu oraz Komisji Spraw Europejskich przy Polskiej Akademii Umiejętności, Union Internationale des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques, Deutsches Archäologisches Institut, International Association of Egyptologists, American Academy in Rome. Wielokrotnie nagradzany za działalność naukową i pedagogiczną, jest autorem i współautorem około 150 publikacji naukowych, w tym 12 książkowych.

W imieniu Zarządu - Aleksandra Bura, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu (rok zał. 2009).

deklaracja dostępności

epuap

bip

stowarzyszenie przyjaciół lo

stowarzyszeni 21 wiek

srebrna szkoła

08.08.2022
Żegnamy Panią Profesor Reginę Żywotko – emerytowaną nauczycielkę naszego liceum

Żegnamy Panią Profesor Reginę Żywotko – emerytowaną nauczycielkę naszego liceum

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6 sierpnia 2022 roku w wieku 91 lat odeszła od nas Pani Regina Żywotko – nauczycielka języka rosyjskiego w...

czytaj więcej
05.08.2022
XXIV AKCJA WAKACYJNA „Wycieczka za 1 zł”- LATO 2022 (Podsumowanie)

XXIV AKCJA WAKACYJNA „Wycieczka za 1 zł”- LATO 2022 (Podsumowanie)

Rok 2022 = 5 wycieczek = 310 osób24 LATA = 178 WYCIECZEK = 9259 UCZESTNIKÓW Zakończyła się tegoroczna XXIV Akcja „Wycieczka za złotówkę – LATO...

czytaj więcej
Narzędzia dostępności