today or shop the replica collection watch replicas for sale online.

W roku szkolnym 2022/2023 szkoła planuje utworzyć 8 oddziałów klas I:

  • klasa uniwersytecka humanistyczna
  • klasa uniwersytecka matematyczna
  • klasa biologiczno-chemiczna - dwa oddziały
  • klasa matematyczna z nauczaniem dwujęzycznym - dwa oddziały
  • klasa humanistyczna (społeczno-medialna) - dwa oddziały

Planowane oddziały klas I - pobierz

Opisy planowanych oddziałów klas I - pobierz

Narzędzia dostępności