Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru (https://slaskie.edu.com.pl)

 
Narzędzia dostępności