Pomagamy szkole dzięki naszemu udziałowi w Akcji "1% dla mojej organizacji". Stowarzyszenie dzięki udziałowi w Akcji "1% dla mojej organizacji", prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła" w Mikołowie, w ramach zadania statutowego: udzielanie wszechstronnej pomocy szkole w realizowaniu jej bieżących zadań w celu polepszenia efektów i warunków kształcenia młodzieży w 2012 roku dokonało kolejnych zakupów dla szkoły (zgodnie z Umową W-611/A/2012/09/06) -sprzęt audiofoniczny (głośniki) do komputera w gabinecie polonistycznym /249,00 zł/ i zestaw filmów koniecznych do prowadzenia edukacji filmowej /278,92 zł/, sprzęt sportowy (rakiety, piłki, stepy) do prowadzenia zajęć sportowych /1112,08 zł/, książki do biblioteki (lektury i beletrystyka) /1967,22 zł/.Łacznie kwota spożytkowana w ten sposób dla I LO im. M. Kopernika wyniosła 3607,22 zł.

Zarząd Stowarzyszenia

Narzędzia dostępności