Ponownie aktywnie dążymy do pozyskania dotacji na naszą różnorodną działalność. Stowarzyszenie przystąpiło do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych miasta Żywiec i powiatu żywieckiego, złożyło 4 wnioski. Z radością informujemy, że wszystkie zostały zaakceptowane. Powiat Żywiecki przyznał dotację dla projektu Wyprawa marzeń geografów – Szlakami początków Państwa Polskiego Mikołaja Kopernika oraz Parków Narodowych – Polska 2016 (1000zł; odpowiedzialny za realizację zadania p. Jacek Seweryn). Miasto Żywiec dofinansuje projekty Obóz naukowo-profilaktyczny Rysianka (4000zł; odpowiedzialne za realizację p. Agnieszka Król, p. Urszula Pietyra), XXXI Zlot miłośników gór – Stefanka 2016. XXIX Zlot historyczny odzyskania niepodległości - Moszczanica 2016 (1100zł; odpowiedzialny za realizację zadania p. Jacek Seweryn) oraz X wyprawa marzeń geografów Szlakami parków narodowych – Polska 2016 (1500zł; odpowiedzialny za realizację zadania p. Jacek Seweryn).
Startując w otwartym konkursie ofert, pozyskaliśmy 7600 złotych, które wesprą działalność szkoły. Cieszymy się, że możemy w ten sposób pomóc naszemu I Liceum Ogólnokształcącemu im. M. Kopernika w Żywcu.

Zarząd Stowarzyszenia


Narzędzia dostępności