today or shop the replica collection watch replicas for sale online.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu informuje, iż zaplanowane, zgodnie z par. 19 Statutu Stowarzyszenia,  na ostatni tydzień kwietnia 2020 r. Walne Zebranie Członków w związku z wprowadzonym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego
a następnie stanem epidemii
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 i dalsze) nie odbędzie się.

Jednocześnie informujemy, że zostanie ono zwołane w terminie późniejszym - po ustabilizowaniu się sytuacji i ustaniu ryzyka zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich uczestników Walnego Zebrania Członków.

W imieniu Zarządu - Prezes Stowarzyszenia, Aleksandra Bura

Narzędzia dostępności