Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze charytatywnym.

Celem działania Stowarzyszenia jest:

  • kultywowanie dziedzictwa Szkoły,
  • nawiązywanie i utrzymywanie więzi łączących absolwentów, uczniów, nauczycieli i sympatyków szkoły,
  • udzielanie wszechstronnej pomocy szkole w realizowaniu jej bieżących zadań w celu polepszenia efektów i warunków kształcenia młodzieży,
  • mobilizowanie społeczności lokalnej wokół problemów kształcenia i wychowania licealistów,
  • współdziałanie z władzami, instytucjami, organizacjami i osobami prywatnymi zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Szkoły.
Narzędzia dostępności