Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Żywcu z siedzibą w Żywcu (kod pocztowy 34-300), ul. Słowackiego 2.

Dane kontaktowe Administratora: olamap@tlen.pl

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów, usług stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Żywcu, a także przez podmioty trzecie do celów marketingowych. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania usługi. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania po stronie Administratora danych osobowych.

Narzędzia dostępności