Współpraca z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

17 grudnia 2019 r. dyrektor szkoły Pan Jacek Biłko podpisał kolejną umowę o współpracy naukowo-dydaktycznej z uczelnią wyższą - Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, w imieniu którego dokument sygnowali: Dziekan Wydziału Nauk Społecznych – ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII i Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – Pani dr Katarzyna Drąg. Odpowiedzialnymi osobami za koordynowanie współpracy pomiędzy naszą szkołą a uniwersytetem będą obecni przy podpisywaniu umowy: Pan Jakub Howaniec (Uniwersytet Papieski) oraz Pan Adrian Midor ( I LO im. M. Kopernika).

W ramach umowy, Uniwersytet Papieski umożliwi uczniom naszego liceum kontakt z kadrą naukowo-dydaktyczną oraz studentami poprzez uczestnictwo uczniów w wybranych wykładach, konferencjach i warsztatach organizowanych przez uczelnię. Celem podjętej współpracy jest m. in. wzbogacenie wiedzy, doświadczeń i kompetencji uczniów szkoły w zakresie mediów i komunikowania społecznego. Patronatem naukowym uczelni została objęta klasa humanistyczna (społeczno-medialna).

Narzędzia dostępności