9 grudnia 2020 r. w klasach uniwersyteckich humanistycznych - 1a i 2a - w ramach seminarium polonistycznego na platformie Teams odbyły się zajęcia prowadzone przez dr. hab. Pawła Sporka z Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pan dr hab. Paweł Sporek wygłosił interesujący wykład pt. “Archetyp - rdzeń mitu”. Uczniowie zgłębili pojęcie archetypu w ujęciu C. G. Junga, E. Auerbacha i F. Braudela. Zapoznali się także z przykładami archetypowych postaci, archetypowych relacji międzyludzkich oraz z archetypowymi miejscami (przestrzeniami). Wykład pozwolił również odpowiedzieć na pytanie, gdzie sytuują się archetypy. 

Zajęcia prowadzone przez dr. hab. Pawła Sporka odbywają się w ramach podpisanej w 2019 r. współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, a tym samym objęcia klas uniwersyteckich humanistycznych patronatem naukowym uczelni.

Narzędzia dostępności