Od roku 2019 nasze liceum, jako jedno z siedemnastu szkół średnich w Polsce, posiada status Szkoły Ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zakres współpracy dotyczy badań naukowo-dydaktycznych, ćwiczeń praktycznych w szkole, praktyk zawodowych, wymiany doświadczeń i doskonalenia kadry oraz współpracy przy realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

W naszej szkole patronatem naukowym uczelni objęta jest uniwersytecka klasa humanistyczna - 1a, w której cykl zajęć seminaryjnych prowadzi dr hab. Paweł Sporek z Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego UP w Krakowie. W ramach tej współpracy odbyły się już trzy spotkania seminaryjne, poświęcone następującej tematyce:

  • Wieża Babel- historia „wiecznego” pomieszania i wizja kryzysu cywilizacji.
  • W świecie sfinksów.
  • Thor, syn Odyna- nordycki bóg jako bohater masowej wyobraźni w kinowym uniwersum Marvela.

Oprócz kolejnych spotkań warsztatowych planowany jest udział uczniów uniwersyteckiej klasy humanistycznej w wykładach prowadzonych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Narzędzia dostępności