Klasa 1cg na zajęciach warsztatowych i wykładzie z chemii na UŚ

W dniu 5 lutego 2020 r. uczniowie klasy 1cg (biologiczno-chemicznej) wzięli udział w wyjeździe na Wydział Chemii UŚ. Zorganizowane zajęcia obejmowały warsztaty chemiczne o temacie „Podstawowe techniki analityczne” podczas których młodzież zapoznała się z podstawami analizy jakościowej i ilościowej substancji chemicznych. W pierwszej części zajęć uczniowie mieli możliwość przeprowadzenia barwnych reakcji charakterystycznych dla wybranych jonów metali. Druga część zajęć dotyczyła miareczkowania alkacymetrycznego z zastosowaniem wskaźników odczynu roztworu. Młodzież wykonywała doświadczenia z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem - jak doświadczeni chemicy.

Kolejno uczniowie wzięli udział w niezwykle interesującym wykładzie prowadzonym przez Pana Prof. dr hab. Roberta Musioła o temacie „Skąd się biorą leki”. Wykład uzmysłowił nam, że proces wprowadzenia na rynek nowego leku poprzedzony opracowaniem składu i badaniami klinicznymi jest długi i bardzo kosztowny. Leki innowacyjne stanowią bardzo ważny element rozwoju farmakoterapii i pomocy osobom cierpiącym na nieznany wcześniej rodzaj schorzenia.

Wieczór zakończył się udziałem w sztuce teatralnej o tytule „Antygona w Nowym Jorku” obejrzanej na scenie Teatru Śląskiego im. S. Wyspiańskiego. Sztuka opowiadała o bezdomnych zamieszkujących nowojorski park Tompkins Square. Sposób zaprezentowania bohaterów tragikomedii wzmocnił wydźwięk spektaklu. Podkreślił, że bezdomnym może stać się każdy z nas oraz pokazał, że te osoby nie stanowią jakiejś odrębnej rasy ludzkiej. Są tacy jak my, tak samo czują, myślą, starają się żyć jak najlepiej w danych okolicznościach.

Z wyjazdu wróciliśmy zadowoleni i pełni wrażeń.


Narzędzia dostępności