Zajęcia z chemii klasy 1g (biol-chem) na UŚ w Katowicach

W dniu 27 maja 2022 roku klasa 1g (biologiczo-chemiczna) brała udział w zajęciach laboratoryjnych w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Uczniowie wykonywali ćwiczenia z podstawowych technik laboratoryjnych, doświadczenia dotyczące kompleksometrycznego oznaczania twardości wody i reakcji charakterystcznych wybranych kationów i anionów oraz uczestniczyli w wykładzie - Skąd się biorą leki.

Narzędzia dostępności