Zgodnie z zasadą, iż do umysłu człowieka lepiej przemawia wiedza zdobywana poprzez doświadczenia, które można zobaczyć na własne oczy, uczniowie klas 1a, 1b wraz z grupą fizyków  z klas 3a i 3b w dniu 30 września br. wzięli udział w corocznych wykładach w cyklu „Osobliwości świata fizyki” organizowanych przez Pracownię Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W aulach wykładowych Instytutu Fizyki im. Augusta Chełkowskiego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii nasi licealiści wysłuchali wykładów: „Siły Wszechświata” i „Zasady zachowania w mechanice”' oraz zagadnień związanych z szeroko pojętą równowagą. Wszystko to poparte było eksperymentami i doświadczeniami związanymi z programem nauczania fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Takie wyjazdy bez wątpienia pozwalają lepiej zrozumieć tę trudną dziedzinę nauki, jaką jest fizyka i wzbogacają wiedzę zdobywaną na co dzień w ławach szkolnych.

Narzędzia dostępności