Kolejna wizyta licealistów na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu

29.01.2015 r. klasy 2b, 2h i 2k pod opieką p. Ewy Góry, p. Małgorzaty Mrózek i p. Jacka Seweryna uczestniczyły w wykładach przeprowadzonych na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu.Wykłady „Strefy Ziemi – wzajemne interakcje”, wygłoszone przez prof. Andrzeja Boczarowskiego, dotyczyły zagadnień oddziaływania poszczególnych sfer ziemskich: litosfery, hydrosfery, atmosfery, biosfery i pedosfery, a także pomogły uczniom przyswoić niełatwe wiedzę.Drugą część pobytu na uczelni stanowiła lekcja w Muzeum Ziemi WNoZ, podczas której uczestnicy mieli okazję poznać warunki, czas, miejsce i etapy tworzenia się minerałów i skał budujących skorupę ziemską oraz meteoryty.

Narzędzia dostępności