Zajęcia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu

W czwartek 14.11.2013 r. uczniowie o rozszerzeniu geografii klas 2g i 3g, brali udział w zajęciach „Qetzi –interdyscyplinarne badania prehistorii” i „Kronika dziejów Ziemi” na WNoZ UŚ w Sosnowcu. W ramach wyjazdu uczniowie uczestniczyli w dwóch wykładach, z których pierwszy dotyczył najnowocześniejszych metod dokumentowania i analizowania odkrywanych materiałów geologicznych. Drugi dotyczył zagadnień związanych z powstawaniem Ziemi i najważniejszych wydarzeń geologicznych zachodzących na przestrzeni 4,6 mld. lat istnienia planety.Druga część pobytu na uczelni, to lekcja w Muzeum WNoZ podczas której uczestnicy mieli okazję warunki, czas, miejsce i etapy tworzenia się minerałów i skał budujących skorupę ziemską, jak również meteorytów.

Narzędzia dostępności