Konferencja naukowa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

19 maja 2022 r. grupa uczniów z klas uniwersyteckich humanistycznych: 1a, 2a i 3a (pod opieką p. Lucyny Majdak, p. Lucyny Stolorz i p. Ewy Góry) miała okazję brać udział w spotkaniu poświęconemu autorom średniowiecznych tekstów.

W ramach współpracy z Wydziałem Historii UŚ, i na zaproszenie prof. dra hab. Jakuba Morawca, szczególnie zainteresowani historią średniowiecza uczniowie uczestniczyli w konferencji naukowej razem ze studentami.

Ze swoimi referatami wystąpili między innymi: ks. Sebastian Heliosz „Irlandczyk w Irlandii a zarazem dziedzic Europy jako autor Żeglugi św. Brendana opata”, Paweł Gliźnewicz „Zmieniająca się pamięć o Jarlu Hakonie z Hladir”, Marcin Lewandowski „Bitwa na Lechowym Polu w kronice Thietmara z Merseburga”, Magdalena Sadowska „Autor...ka tekstu średniowiecznego? - o Trotuli de Ruggiero”, Katarzyna Radwan „Mistrzostwo w sztuce skaldycznej poezji – twórczość Einarra Skulasona”, Hanna Bulik „Poszukiwanie zaginionych – próba odtworzenia mentalności anonimowych autorów XIII-wicznych sag islandzkich”, Monika Szczurek „Cristine de Pizan – ta, która walczy piórem”.

Narzędzia dostępności