Współpraca z Instytutem Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Od roku szkolnego 20019/2020 realizujemy innowację pedagogiczną "klasa uniwersytecka humanistyczna" we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Śląskiego.
Program obejmuje rozwój kontaktów w sferze działań dydaktycznych pomiędzy Uniwersytetem a Liceum, stworzenie warunków dla rozwijania indywidualnych zainteresowań i umiejętności uczniów, w szczególności w zakresie przedmiotów humanistycznych.
Zakłada się również prowadzenie wymiany doświadczeń w zakresie nauczania i wychowania oraz popularyzacji twórczych działań uczniów naszej szkoły.
W ramach umowy Uniwersytet zobowiązał się do przeprowadzenia w ciągu roku szkolnego trzech wykładów, na wcześniej ustalone tematy, dla uczniów klas humanistycznych, na terenie szkoły. Przewidziane są również wybrane zajęcia akademickie dla tych klas, prowadzone przez pracowników naukowych oraz studentów na terenie Uniwersytetu.
W ramach umowy studenci będą mogli odbywać praktyki dydaktyczne w I Liceum Ogólnokształcącym w Żywcu. 

11 września 2019 r. w auli naszej szkoły odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych, na której gościliśmy Dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – prof. dr hab. Jerzego Sperkę, dr Marcelę Gruszczyk oraz dr hab. Jakuba Morawca.
Pani dr Marcela Gruszczyk wygłosiła do zgromadzonej młodzieży wykład pt. „Zmierzch starego świata”, natomiast wykład pana dra hab. Jakuba Morawca zatytułowany był: „Wikiński pochówek łodziowy z Oseberg w Norwegii”. 

31 stycznia 2020 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Żywcu odbył się II Powiatowy Festiwal Nauki i Sztuki.
W ramach współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach wysłuchaliśmy trzeciego z zaplanowanych wykładów, wygłoszonego przez dra Jacka Szpaka Życie codzienne rodziny arystokratycznej w Galicji w XIX wieku na przykładzie Sapiehów z Krasiczyna”.

Narzędzia dostępności