Wykład dr Katarzyny Niemczyk

23 marca 2021 roku uczniowie klasy 1a mieli przyjemność wziąć udział w prowadzonym na platformie Teams wykładzie przygotowanym przez dr Katarzynę Niemczyk z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego.

Tematem zajęć było trwające od XII do XIV wieku rozbicie dzielnicowe w Polsce. Wykład miał na celu przybliżenie uczniom przyczyny tego wydarzenia, jego przebieg oraz skutki.

Ponadto dr Katarzyna Niemczyk przedstawiła wiele źródeł pisanych i niepisanych z tamtego okresu, takich jak np. spisana po łacinie Kronika Wielkopolska oraz pieczęć Przemysła II (jako źródło niepisane), oraz koncepcje podziału Polski podczas rozbicia dzielnicowego przedstawione przez różnych historyków.

Narzędzia dostępności